Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti

Dokumenti

Službeno glasilo Općine Sveti Đurđ za objavu akata je "Službeni vjesnik Varaždinske županije"

 Statut i Poslovnik

 Odluke (Važnije odluke Općinskog vijeća i Općinskog načelnika)

 Proračun

 Programi, planovi i sl.

 Rješenja i zaključci

 Sjednice Općinskog vijeća

 Akti Jedinstvenog upravnog odjela

 Prostorno-planski dokumenti

 Strategija razvoja Općine Sveti Đurđ do 2020.

 Natječaji

 Javna nabava

 "Službeni vjesnik Varaždinske županije" (službeno glasilo Općine Sveti Đurđ)

 Financiranje programa i projekata udruga

 Prikupljanje i odvoz otpada

 LAG "IZVOR"

 Popis poslovnih subjekata (U kojima dužnosnici Općine Sveti Đurđ u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa imaju 0,5% ili više udjela u vlasništvu)