Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Programi, planovi i sl.

Programi

2023. godina

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP od požara od interesa za RH za _2023 godinu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023

Godišnji plan upravljanja imovinom  Općine Sveti Đurđ za 2023.godinu

Godišnji plan davanja koncesija Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu

Plan davanja koncesija 

2022. godina

Izvješće o stanju ZOP i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja ZOP_2022.godinu 

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2022.

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2022.

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022..

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture za 2022.

           Izvješće o izvršenju Programa odražvanja komunalne infrastrukture za 2022.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području Općine Sveti Đurđ za 2022.godinu.

Izvješće o realizaciji Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općina Sveti Đurđ za 2022.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sveti Đurđ za razdoblej od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Plan vježbi civilne zaštite Općine Sveti Đurđ za 2023.godinu.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ u 2022.godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2023.godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveti Đurđ za 2023.godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023.godinu

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.

II. Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sveti Đurđ za razdoblje 01.01.2022-30.06.2022.

Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u drušvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022.

2021. godina

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općina Sveti Đurđ za 2021

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2021.

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021.

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Đurđ u 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvšrenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Provedbeni program Općine Sveti Đurđ za razdoblje 2022 -_2025.

Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvi RH za 2022. godinu

Program korištenja sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu

Program korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2022.godine

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti ĐurĐ za 2021.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti ĐurĐ za 2021.s projekcijom za 2022.i 2023.godinu.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2020. godini

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija Općine Sveti Đurđ, ožujak 2021.

Plan zaštite od požara Općine Sveti Đurđ. ožujak 2021.

Zaključak o donošenju programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 22/21)

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 22/21)

Zaključak o donošenju provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu (SVVZ 22/21)

Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu (SVVZ 22/21)

2020. godina

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanju komunalne infrastrukture za 2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019 god 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

2019. godina

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini (SVVZ 15/19)

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 24/19) 

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Plan mjera i postupanja Općine Sveti Đurđ u 2019. godini za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravnio odjelOpćine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 32/19)

2018. godina

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 93/18)

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 93/18)

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 93/18)

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 42/18)

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 42/18)

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (SVVZ 42/18)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu (SVVZ 84/18)

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 84/18)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 84/18)

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu (SVVZ 99/18)

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu (SVVZ 99/18)

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini (SVVZ 99/18)

Program utroška sredstava sumskog doprinosa za 2019. godinu(SVVZ 99/18)

2017. godina

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 45/17 )

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu ( SVVZ 70/17 )

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu ( SVVZ 70/17 )

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu ( SVVZ 70/17 )

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17 )

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17 )

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17

2016. godina

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015. godinu(SVVZ 15/16)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti đurđ u 2015. godini (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Đurđ za period od 2016. do 2019. godine ( SVVZ 41/16 )

2015. godina

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine SVeti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine SVeti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

II. izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

2014. godina

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za  2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

2013. godina 

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu (SVVZ 21/13)

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 21/13)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 21/13)