Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Programi, planovi i sl.

Programi

2022. godina

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sveti Đurđ za razdoblje 01.01.2022-30.06.2022.

Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u drušvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022.

2021. godina

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općina Sveti Đurđ za 2021

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2021.

Godišnje Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021.

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Đurđ u 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvšrenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2021.

Provedbeni program Općine Sveti Đurđ za razdoblje 2022 -_2025.

Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvi RH za 2022. godinu

Program korištenja sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu

Program korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2022.godine

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti ĐurĐ za 2021.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2021.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti ĐurĐ za 2021.s projekcijom za 2022.i 2023.godinu.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2020. godini

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija Općine Sveti Đurđ, ožujak 2021.

Plan zaštite od požara Općine Sveti Đurđ. ožujak 2021.

Zaključak o donošenju programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 22/21)

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 22/21)

Zaključak o donošenju provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu (SVVZ 22/21)

Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu (SVVZ 22/21)

2020. godina

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanju komunalne infrastrukture za 2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019 god 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu.

Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

2019. godina

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini (SVVZ 15/19)

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 24/19) 

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Plan mjera i postupanja Općine Sveti Đurđ u 2019. godini za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravnio odjelOpćine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 32/19)

2018. godina

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 93/18)

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 93/18)

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 93/18)

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 42/18)

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 42/18)

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (SVVZ 42/18)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu (SVVZ 84/18)

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 84/18)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 84/18)

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu (SVVZ 99/18)

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu (SVVZ 99/18)

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2019. godini (SVVZ 99/18)

Program utroška sredstava sumskog doprinosa za 2019. godinu(SVVZ 99/18)

2017. godina

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 45/17 )

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu ( SVVZ 70/17 )

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu ( SVVZ 70/17 )

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu ( SVVZ 70/17 )

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17 )

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 85/17 )

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17

2016. godina

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 67/15)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015. godinu(SVVZ 15/16)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti đurđ u 2015. godini (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 76/16 )

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Đurđ za period od 2016. do 2019. godine ( SVVZ 41/16 )

2015. godina

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine SVeti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine SVeti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 49/15)

II. izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

2014. godina

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za  2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu (SVVZ 49/14)

Izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

2013. godina 

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu (SVVZ 21/13)

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 21/13)

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 21/13)