Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Proračun

Proračun

2023. godine

Financisjki izvještaj 01.01.-31.03.2023. godine 

Bilješke uz tromjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.- 31.03.2023.

2022. godina

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna 2022 godinu

Bilješke uz financijske izvještaje-2022. konsolidirane.

Obrasci_Financijskih_izvjestaja_za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine -konsolidirani

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022..

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. 

Obrazloženje uz proračun za 2023. godinu 

Odluka o izvršenju proračuna za 2023.godinu.

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.godinu

2. Izmjene i dopune proračuna za 2022.god

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. i  projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. i projekcije 2024. i 2025. godinu

_Financijski_izvjestaj 01.01.-30.09.2022._

Bilješke uz devetomjesečni financijski izvještaj 2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine

Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje-2022.konsolidirani

       Financijski_izvještaj polugodišnji  -KONSOLIDIRANI

Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje 2022.

     _Financijski_izvjestaj za razdoblje od 01.01.2022.-30.06.2022. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu

2021. godina

 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godiniu

Bilješke  uz godišnji financijski izveštaj  za 2021.-konsolidirane-razina 23

       Konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu 

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

      Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine

Proračun za građane za 2022. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

      Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021.godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sveti Đurđ za razdoblje od  2021-2023

2020. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2020. - 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Proračun za građane za 2021. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

2019. godina

Proračun za građane za 2020. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (SVVZ 84/19)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu  (SVVZ 54/19)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 24/19) 

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 24/19) 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 35/19)

2018. godina

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 64/18)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu (SVVZ 40/18)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

2017. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 70/17)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 70/17)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilanca - stanje na dan 31. prosinca 2016. 

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. - 31.12.2016. godine

2016. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu (SVVZ 61/16)

Prijedlog proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (SVVZ 58/15)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 58/15)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (SVVZ 33/16)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 41/16 )

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu ( SVVZ 76/16 )

2015. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu (SVVZ 56/14)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 16/15)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 47/15)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 47/15)

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

2014. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (SVVZ 81/13)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 81/13)

Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 22/14)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 35/14)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine SVeti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 47/14)

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

2013. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (SVVZ 61/12)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 61/12)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 70/13)