Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Proračun

Proračun

2021. godinu

Proračun za građane za 2022. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

      Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021.godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sveti Đurđ za razdoblje od  2021-2023

2020. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2020. - 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Proračun za građane za 2021. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

2019. godina

Proračun za građane za 2020. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (SVVZ 84/19)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu  (SVVZ 54/19)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 24/19) 

Godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu (SVVZ 24/19) 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 35/19)

2018. godina

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 64/18)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu (SVVZ 40/18)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

2017. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 70/17)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 70/17)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilanca - stanje na dan 31. prosinca 2016. 

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. - 31.12.2016. godine

2016. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu (SVVZ 61/16)

Prijedlog proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (SVVZ 58/15)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 58/15)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 15/16)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (SVVZ 33/16)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 41/16 )

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 61/16 )

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu ( SVVZ 76/16 )

2015. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu (SVVZ 56/14)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 56/14)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 16/15)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 47/15)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 47/15)

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 67/15)

2014. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (SVVZ 81/13)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 81/13)

Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 22/14)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 35/14)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine SVeti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 47/14)

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 53/14)

2013. godina

Proračun Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (SVVZ 61/12)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 61/12)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2013. godinu (SVVZ 70/13)