Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Prostorno-planski dokumenti

Prostorno-planski dokumenti

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/04, 25/04, 27/07, 41/07, 20/11 i 81/13)

Tekstualni i grafički dio 2. izmjena i dopuna PPUO Sveti Đurđ pogledajte OVDJE


Izrada 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ

Odluka o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ

Obavijest o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ