Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Rješenja i zaključci

Rješenja

2019. godina

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (SVVZ 24/19)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 24/19)

2018. godina

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2017. godinu (SVVZ 28/18)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu (SVVZ 28/18)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu (SVVZ 28/18)

Zaključak povodom razmatranja Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 99/18)

Zaključak povodom razmatranja Plana sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 99/19)

2017. godina

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godine ( SVVZ 19/17 )

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 19/17 )

Rješenje o izboru članova Odbora za statut i poslovnik ( SVVZ 34/17 )

Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije ( SVVZ 34/17 )

Rješenje o izboru Mandatne komisije Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 34/17 )

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 34/17 )

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 34/17

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 34/17 )

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 34/17 )

2016. godina

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ ( SVVZ 15/16 ) 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Đurđ u 2015. godini (SVVZ 15/16 )

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu ( SVVZ 15/16 )

Zaključak povodom razmatranja Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Sveti Đurđ u 2015. godini ( SVVZ 41/16 )

Zaključak povodom razmatranja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu ( SVVZ 41/16 )

2015. godina

Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ, te usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 4/15)

2014. godina

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (SVVZ 11/14)

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ, te usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

2013. godina 

Rješenje o izboru predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanje Općine Sveti Đurđ (SVVZ 39/13)

Rješenje o izboru Mandatne komisije Općine Sveti Đurđ (SVVZ 39/13)

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (SVVZ 39/13)

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (SVVZ 39/13)

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (SVVZ 39/13)

Rješenje o izboru članova odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (SVVZ 41/13)

Rješenje o izboru članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (SVVZ 41/13)

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 41/13)

Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova (SVVZ 41/13)

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 59/13)