Gdje se nalazite:   Početna Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića

Naziv projekta:

Izgradnja građevine javne i društvene namjene – Dječji vrtić i jaslice Općine Sveti Đurđ

 

Kratki opis projekta:

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Općine Sveti Đurđ provodi se kroz Program ruralnog razvoja, Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, broj 83932/2018 koji su dana 24. svibnja 2018. godine zaključili Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Sveti Đurđ.

 

Cilj projekta:

 Stvaranje preduvjeta za razvoj ruralnog područja općine Sveti Đurđ kroz poboljšanje lokalnih temeljnih usluga i podizanje kvalitete i standarda života stanovnika općine.

 Specifični ciljevi:

1.       Razvoj odgojno-obrazovnog sustava na području općine Sveti Đurđ

2.       Smanjenje depopulacije ruralnog područja općine Sveti Đurđ

3.       Ulaganje u nove infrastrukturne objekte s ciljem povećanja kvalitete života stanovnika

 

Očekivani rezultati projekta:

Izgradnjom i opremanjem dječjeg vrtića i jaslica Općine Sveti Đurđ izgradit i opremit će se odgojno-obrazovna infrastruktura Općine Sveti Đurđ. Izgradnjom dječjeg vrtića i jaslica stvorit će se novi i bolji uvjeti za sve buduće korisnika.

 Indikatori:

-          751,40 m2 izgrađenog dječjeg vrtića i jaslica za 72 djece

-          4 odgojno-obrazovne skupine (3 za vrtićku djecu i 1 za jasličku)

-          11 novozaposlenih u dječjem vrtiću i jaslicama Općine Sveti Đurđ

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 9.251.937,27 HRK s PDV-om

Iznos potpore: 7.008.102,48 HRK (85% EU, 15% RH)

 

Razdoblje provedbe projekta:

24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

Podaci o nositelju projekta:

Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ

 

Kontakt osoba:

Josip Jany – općinski načelnik

tel: 42/830-555

e-mail: opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr

 

Korisni linkovi:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Sveti Đurđ