Gdje se nalazite:   Početna Novosti 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. ĐUR

22.08.2023

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI ĐUR

                                         Obavijest o provedbi Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za
                                               5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ
Općina Sveti Đurđ pokreće postupak izrade 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Đurđ( "Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 16/04. 25/04-ispravak,
27/07,20/11,81/13,18/20)
OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA
Prilozi: