Gdje se nalazite:   Početna Novosti

Novosti

DAN OPĆINE SVETI ĐURĐ

DAN OPĆINE SVETI ĐURĐ

18.04.2023

 Dan Općine Sveti Đurđ - "Đurđevo 2023"

DAN OPĆINE SVETI ĐURĐ-2023

IZBORI NACIONALNE MANJINE-2023

IZBORI NACIONALNE MANJINE-2023

17.04.2023

 Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Romnske nacionalne manjine u Općini Sveti Đurđ

Zbirna lista -izbori za nacionalne manjine

objavljeno: 17. travnja 2023. u 12:22:21

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Poziv na prethodnu provjeru znanja

13.04.2023

 Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz javnog natječaja

       Poziv za prethodnu provjeru znanja 

 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

24.03.2023

 Općina Sveti Đurđ kontinuirano provodi projekte izgradnje, uređenja i unapređenja komunalne infrastrukture

na području Općine Sveti Đurđ, te se tako u narednom periodu planira izgradnja novih odnosno uređenj i/ili sanacija 

većine postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Đurđ, izgradnja javnog parkirališta u Svetom Đurđu

na čkbr. 145/3, te daljne uređenje dijela postojećih javnih zelenih površina.

Primjedbe/prijedloge i mišljenja glede izgradnje, uređenja i/ili unapređenja komunalne infrastukture na području Općine Sveti 

Đurđ mogu se predati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ u pisanom obliku u urednovno vrijeme na adresi 

Ulica braće Radića 1, Sveti Đurđ, poštom ili putem adrese elektorničke pošte  opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr

Ovisno o značaju prijedloga i opsegu zahvata, može se sazvati i zbor građana radi izjašnjenja o istom.

JAVNI POZIV - SUFINANCIRANJE MLADIM OSOBAMA

JAVNI POZIV - SUFINANCIRANJE MLADIM OSOBAMA

17.03.2023

 Općina Sveti Đurđ objavljuje Javni poziv mladim osobama          JAVNI POZIV za sufinanciranje mladim radno sposobnim osobama 
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

16.03.2023

 Obavještava javnost o namjeri izrade 5. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ

obavijest_o_izradi_5_ciljanih_ID_PPUO_Sveti_ur.doc