Gdje se nalazite:   Početna Novosti

Novosti

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA

07.06.2023

 Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova kočrištenja za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 

IZVJEŠĆE 

Datum: 07.06.2023.

Vrijeme: 14:18:15

OBAVIJEST - ODVOZ SMEĆA

OBAVIJEST - ODVOZ SMEĆA

07.06.2023

 Obavještavaju se stanovnicei Općine Sveti Đurđ da će se odvoz tekstila vršiti dana 15. lipnja 2023. godine na slijedeći način

od 7:00 do 14:00 sati ispred društvenih domova 

-Sesvete Ludbreške društveni dom (stari)

-Hrženica društveni dom 

-Sveti Đurđ društvni dom

Uz tekstil stanovnici Općine Sveti Đurđ mogu dostaviti krupni otpad sortitran prema vrsti materijala!!!

ODLUKA o odabiru programa/projekta za dodjelu financijske potpore

ODLUKA o odabiru programa/projekta za dodjelu financijske potpore

31.05.2023

 Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ, članka 33. Zakona o udrugama,

članka 1. i 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 13 Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Sveti Đurđ, a u skladu s Proračunom Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu načelnik Općine Sveti Đurš donosi 

ODLUKU o odabiru programa/projekta za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu

OBAVIJEST - PRIJAVA ŠTETE POPLAVA

OBAVIJEST - PRIJAVA ŠTETE POPLAVA

25.05.2023


Sukladno članku 3. st. 4. i 5. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Sveti Đurđ,  objavljuje

OBAVIJEST 

za prijavu štete od priroden nepogode POPLAVE na području Općine Sveti Đurđ 

kojim se pozivaju vlasnici imovine da preliminarno prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom – poplavom započetom dana 14. svibnja 2023. i to štetu nastalu na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima, podrumima, poljoprivrednim dobrima na području Općine Sveti Đurđ.

Prijava štete prijavljuje se u pisanom obliku na adresu elektronske pošte: info@sveti-djurdj.hr, neposredno u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Braće Radića 1, 42 233 Sveti Đurđ do dana 01. 06. 2023. do 12,00 sati. U prijavi potrebno je naznačiti i dostaviti:

Izjava o nepostojanju osiguranja .docx

Obrazac-PN-poplava  docx

Obrazac-PN-suša-primjer ispunjenog  obrasca

Obavijest - poplava docx

Odluka župana -POPLAVA

Poziv na prijavu šteta nastalih prirodnom nepogodom – poplavom

Poziv na prijavu šteta nastalih prirodnom nepogodom – poplavom

19.05.2023

Poziv kojim se pozivaju vlasnici imovine da preliminarno prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom – poplavom započetom dana 14. svibnja 2023. i to štetu nastalu na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima, podrumima, poljoprivrednim dobrima na području Općine Sveti Đurđ.

OBAVIJEST - HRVATSKA POŠTA

OBAVIJEST - HRVATSKA POŠTA

16.05.2023

 Općina Sveti Đurđ obavještava mještane općine da u poštanskom uredu Sveti Đurđ mogu bez naknade vršiti uplate

    komunalne i vodne naknade kao i naknade za održavanje groblja.

Pošta radi od ponedeljka do petka u vremeu od 12:30 do 15:30 

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA

11.05.2023

 Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća Romske nacionalne manjine u Općini Sveti Đurđ

Odluka-konačni rezultati izbora za Vijeća romske nacionalne manjine

Datum: 11.05.2023.

Vrijeme objave: 13:44

PROJEKTI- NOVOSTI

PROJEKTI- NOVOSTI

09.05.2023

 ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U 2023. GODINI OPĆINI SVETI ĐURĐ ODOBRENO 29.040,00 EURA

Općini Sveti Đurđ su za održavanje i  razvoj predškolskog odogoja i obrazovanja u 2023. godini odobrena sredstva u iznosu od 29.040,00 eura.

Naime, potpisan je Ugovor o dodjelli financisjkih sredstava sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade kojim će gore navedeni iznos biti dodijeljen Općini Sveti Đurđ, a sve u svrhu finaciranja jednim dijelom plaća za odgojiteljice za pedagošku godinu 2022./2023. 

što će znatno rasteretiti proračun te omogućiti novo zapošljavanje i nabavu opreme.

Općinski načelnik Josip Jany napominje kako su ova sredstva dobrodošla za vrtić koji radi vrlo dobro i za koji postoji potreba za proširenjem.

Ovim putem zahvaljujemo Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade što su financijski podržali Dječji vrtić " Suncokret Sveti Đurđ" kako bi djeci mogli pružiti predškolske usluge na najvišoj razini.

Odluka-rezultati izbora-nacionalne manjine

Odluka-rezultati izbora-nacionalne manjine

08.05.2023

 Rezultati izbora nacionalne manjine

Odluka-rezultati izbora 

Datum objave: 08.05.2023.

Vrijeme: 7:51 sati