Gdje se nalazite:   Početna Novosti Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata

10.02.2012

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata

Općina Sveti Đurđ obavještava mještane da je uvidom u evidenciju dimnjačarskih usluga evidentno da se dio mještana ne pridržava odredbi Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području Općine Sveti Đurđ te da uskraćuju obavljanje dimnjačarskih usluga koncesionaru Dimnjak d.o.o. iz Varaždina.

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata

Stoga se obavještavaju vlasnici, odnosno korisnici dimovodnih objekata na području Općine Sveti Đurđ da su dužni omogućiti pregled i redovito čišćenje, te kontrolu dimovodnih objekata, a u svrhu sprečavanja i otklanjanja uzroka požara.

U slučaju da se isporučitelju usluge onemogući čišćenje i kontrola dimovodnih objekata, novčanom kaznom od 100 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, kaznom od 1000 kuna pravna osoba, a kaznom od 500 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.