Gdje se nalazite:   Početna Novosti JAVNI NATJEČAJ - VJEŽBENIK

15.06.2023

JAVNI NATJEČAJ - VJEŽBENIK

 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ na temelju članka 17.,19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

( Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) raspisuje  NATJEČAJ za prijam na radna mjesta 

1. vježbenik 

2. pomoćni radnik

1.Javni natječaj Općina Sveti Đurđ-vježbenik i pomoćni radnik

2. Obavijest uz natječaj