Gdje se nalazite:   Početna Novosti Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini

28.01.2016

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini

Obavještavaju se udruge i ostale organizacije civilnog društva da se objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Đurđ u 2016. godini.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 29. veljače 2016. godine.

Dokumenti za preuzimanje:

A4 Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Đurđ u 2016. godini

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba

A3 Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

A5 Upute za prijavitelje

B1 Obrazac opisa projekta ili programa

     B2 Obrazac proračuna

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4 Obrazac izjave o partnerstvu

B5 Obrazac životopisa

B7 Obrazac izjave o financiranim projektima

B9 Obrazac za procjenu kvalitete prijave

B10 Nacrt ugovora o financiranju

C2 Obrazac opisnog izvještaja projekta

     C3 Obrazac financijskog izvještaja projekta