Gdje se nalazite:   Početna Novosti Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine Sveti Đurđ

05.11.2010

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine Sveti Đurđ

U veljači 2007. Hrvatski sabor je donio Zakon o savjetima mladih (NN 23/07). Riječ je o tijelima koja djeluju pri općinama, gradovima i županijama, a sastavljena su od mladih osoba, sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život područnih jedinica. Uloga Savjeta mladih je utvrđivanje problema koji mlade u njihovoj sredini muče, rasprava o tim problemima, savjetovanje nadležne vlasti o temama vezanim za mlade te sudjelovanje u donošenju programa djelovanja za mlade.

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine Sveti Đurđ

Koja je svrha Savjeta mladih?

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima koji su od interesa za mlade,
  • predlaže predstavničkom tijelu donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih
  • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
  • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže predstavničkom tijelu financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih.

Jedna od najvažinijh obveza Savjeta mladih je:

sudjelovanje u izradi odnosno izrada i praćenje provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade te kroz taj program:

  • izrada izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaganje i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade.

U skladu s navedenim, Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ pokrenulo je inicijativu glede osnivanja Savjeta mladih općine Sveti Đurđ, kao svog savjetodavnog tijela čije će djelovanje biti usmjereno na problematiku mladih u Općini Sveti Đurđ, odnosno sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbi lokalnog programa za sudjelovanje mladih, organizacija foruma, tribina, radionica, a sve radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima. 


U nastavku možete pronaći link na Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine Sveti Đurđ:

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine Sveti Đurđ (, 46 kB)


Pozivamo mlade predstavnike različitih udruga i druge zainteresirane pripadnike mlađih naraštaja da se prijave i tako aktivno uključe u razvoj svoje životne sredine!