Gdje se nalazite:   Početna Novosti JAVNI POZIV za provedbu postupka ozakonjenja zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ

12.10.2011

JAVNI POZIV za provedbu postupka ozakonjenja zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ, sukladno odredbama članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) radi podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela upućuje

JAVNI POZIV za provedbu postupka ozakonjenja zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ

J A V N I   P O Z I V
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ĐURĐ

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ upućuje ovaj javni poziv, s odgovarajućim informacijama, radi pravovremenog podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.

Ukoliko ste vlasnik/investitor nove zgrade ili rekonstruiranog dijela postojeće zgrade (obiteljske kuće, poljoprivredne zgrade, kuće za odmor ili druge zgrade) za koji nemate valjani akt kojim se odobrava građenje ili je zgrada sagrađena protivno izdanom aktu (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili akt koji to zamjenjuje), temeljem tog zakona možete najkasnije do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za ozakonjenje zgrade, uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uvjeta.

Propuštanjem podnošenja zahtjeva do gore spomenutog roka, izlažete se riziku nemogućnosti priključenja takve zgrade na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, nemogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u nezakonitoj zgradi, nemogućnosti evidentiranja zgrade u katastarskom operatu, nemogućnosti upisa u zemljišne knjige, te nemogućnosti prometa nezakonite zgrade i zemljišta na kojem se ta zgrada nalazi.

Općina Sveti Đurđ dužna je izraditi popis nezakonito izgrađenih zgrada za svoje područje do 31. prosinca 2011. godine, stoga pozivamo vlasnike/investitore nezakonitih zgrada da nam dostave svoje podatke.

Prijave nezakonito izgrađenih zgrada građani mogu izvršiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ, Braće Radića 1, Sveti Đurđ, svakim radnim danom.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ujedno se mogu dobiti i ostale informacije u svezi primjene spomenutog zakona.

Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ do 31. prosinca 2011. godine te na Internet adresi Općine Sveti Đurđ.

Sveti Đurđ, 10. listopada 2011. godine

Općina Sveti Đurđ

Jedinstveni upravni odjel

Preuzmite:

Javni_poziv.pdf

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.pdf

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja posjetite www.mzopu.hr