Gdje se nalazite:   Početna Novosti Obavijest o početku provođenja tretmana sustavne deratizacije na području Općine Sveti Đurđ

09.05.2019

Obavijest o početku provođenja tretmana sustavne deratizacije na području Općine Sveti Đurđ

 Obavještavamo Vas da će Sanitacija d.o.o. Koprivnica provoditi tretman sustavne deratizacije na području Općine Sveti Đurđ u vremenu od 10.05. do 15.05.2019. godine.

Obavijest o početku provođenja tretmana sustavne deratizacije na području Općine Sveti Đurđ

 Raspored je sljedeći:

SVETI ĐURĐ, PRILES I OBRANKOVEC - 10.05.2019.

HRŽENICA, LUKA - 13.05.2019.

KOMARNICA, KARLOVEC - 14.05.2019.

SESVETE, STRUGA - 15.05.2019.

Ukoliko do početka tretmana sustavne deratizacije bude kišnih dana, za njihov broj se pomiče početak deratizacije.

Postava je mamaka isključivo od strane djelatnika Sanitacije d.o.o. Koprivnica, uz vođenje evidencije deratizacije.

Deratizacija će se vršiti antikoagulatnim preparatom na bazi bromadiolona za koji je antidot vitamin K 1.