Gdje se nalazite:   Početna Novosti Obavijest o sakupljanju ambalaže sredstava za zaštitu bilja

24.09.2014

Obavijest o sakupljanju ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Obaviještavaju se građani o terminima sakupljanja prazne ambalaže.

Obavijest o sakupljanju ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Preuzimanje prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja vršit će se u prostorijama poljoprivredne apoteke Polje d.o.o. u Velikom Bukovcu, Kolarova 2, dana 1.10.2014. godine od 8,00 - 10,00 sati.

U Jalžabetu u prostorijama PZ Jalžabet, Suhodolska 21, dana 13.10.2014. godine u vremenu od 8,00 - 10,00 sati.

Sa sobom treba ponjeti popunjeni obrazac "Prateći list za otpad i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada", kupljeno u knjižari.

Kopiju koju dobijete morate zajedno sa popunjenim evidencijskim listom o uporabi sredstava za zaštitu bilja čuvati 3 godine uzastopno.

Za dodatne informacije možete se obratiti djelatnici Savjetodavne službe Ziti Ciler, dipl.ing.agr. na telefon 042/810-454 ili 091/4882 972.

Preuzmite:

1. Termin sakupljanja szb Ludbreg

2. Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada

3. Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja

4. Popunjena Deklaracija

5. Primjer pravilno popunjenog pratećeg lista

6. Tablica gnoj nitratna