Gdje se nalazite:   Početna Novosti Održana završna konferencija projekta PROMO

23.06.2020

Održana završna konferencija projekta PROMO

U utorak, 16. lipnja 2020. godine, u gradskoj vijećnici Grada Varaždina održana je završna konferencija projekta PROMO - "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš".

Održana završna konferencija projekta PROMO

Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš.

Grad Varaždin zato je s partnerima gradovima Varaždinske Toplice i Vodice te općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec pokrenuo i proveo projekt "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO". Projekt se provodio na području svih ovih jedinica lokalne samouprave.

Svrha projekta bila je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja sa komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka, zatim ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje na području grada Varaždina i partnerskih gradova i općina. Ciljna skupina projekta bili su prije svega građani, djeca predškolske i školske dobi, domaći i strani turisti te osobe s invaliditetom.

Projekt se provodio pod glavnim motom NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE, jer na području provedbe projekta nema više bacanja otpada u jedan spremnik – za svaku vrstu otpada namijenjen je zaseban spremnik:

                    Miješani komunalni otpad (crni spremnik)

                    Biorazgradivi otpad (smeđi spremnik)

                    Papir i karton (plavi spremnik)

                    Plastiku (žuti spremnik)

                    Staklo (zelena vreća)

                    Tekstil (smeđa vreća)

                    Metale (siva vreća)

 

Rezultati projekta

Građani su tijekom projekta bili educirani i poticani ka povećanju stope odvojenog komunalnog otpada različitim izobrazno-informativnim aktivnostima, čime se utjecalo na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te navelo k usvajanju novih navika kod gospodarenja otpadom. Projekt je time obuhvatio najmanje 97% stanovništva.

U sklopu projekta bilo je osmišljeno, nabavljeno, izrađeno i kroz različite akcije podijeljeno mnoštvo informativno – izobraznog materijala:

·        Letak za domaće stanovništvo s uputama o razvrstavanju otpada, 128.000 komada

·        Brošura o sprječavanju nastanka i razvrstavanju otpada, 28.250 komada

·       Letak za strane turiste s uputama o razvrstavanju otpada na četiri jezika (EN, DE, IT, FR), 30.000 komada

Letci i brošure građanima su bili dostavljeni u nekoliko ciklusa tijekom redovite dostave mjesečnih računa za odvoz otpada. Letke za strane turiste preuzele su turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave.

·         Plakat o sprječavanju nastanka i razvrstavanju otpada, 6.000 komada

Plakati s detaljnim informacijama o razdvajanju otpada su postavljeni na sva vidljiva mjesta na području obuhvata projekta, u svim školama i vrtićima.

·         Bojanka o razvrstavanju otpada za djecu predškolske dobi, 5.500 komada

Bojanke su bile podijeljene svoj djecu predškolskog uzrasta u 30 dječjih vrtića.

·         Letak s uputama o razvrstavanju otpada, prilagođen djeci s posebnim potrebama, 100 komada

·         Letak na Braillovom pismu, 400 komada

Letak je podijeljen uz pomoć lokalnih udruga slijepih i slabovidnih osoba.

·         Naljepnice za strane turiste za označavanje spremnika za različite vrste otpada, 3.000 komada

·         Kišobrani za djecu s elementima vidljivosti, 6.000 komada

·         Kišobrani za odrasle osobe s elementima vidljivosti, 6.500 komada

Kišobrani su podijeljeni učenicima osnovnih škola na provedenim školskim natjecanjima, a odraslima na tribinama i kao nagrade onim kućanstvima koja su prema podacima komunalnih poduzeća bila najuspješnija u razdvajanju otpada na području projekta.

Pored svega toga, dječjim vrtićima je u edukativne svrhe nabavljeno i podijeljeno 240 društvenih igara s tematikom razvrstavanja otpada, ekologije, kulture ponašanja i brige o okolišu.

 Provedeno je i mnoštvo događaja na kojima su podijeljeni izobrazno – informativni materijali:

·         Provedeno je 15 javnih tribina vezano za održivo gospodarenje otpadom na području Varaždinske (13 tribina) i Šibensko-kninske županije (2 tribine) u gradovima i općinama partnerima.

·         Provedeno je 30 interaktivnih radionica o razvrstavanju otpada u ukupno 28 objekata dječjih vrtića na području Varaždinske (26 radionica) i Šibensko-kninske županije (4 radionice). Radionice je pripremio i vodio stručnjak osposobljen za rad s djecom predškolske dobi na takav način da je djeci u obliku igre prenijeli osnovna znanja i informacije, a potom je na svakoj radionici uslijedila završna igra u formi kviza.

·         Provedena su natjecanja o održivom gospodarenju otpadom u 15 osnovnih škola na području Varaždinske (14 škola) i Šibensko-kninske županije (1 škola). Radionice je pripremio i vodio stručnjak osposobljen za rad s učenicima, pri čemu su učenici morali proučiti pravila razvrstavanja otpada, nakon čega je održano natjecanje iz znanja i brzog razvrstavanja otpada.

·         Provedena su 3 različita tipa natjecanja među stanovništvom te su kućanstvima koja su proizvela najmanje miješanog komunalnog otpada i time najviše doprinijela uspješnom razvrstavanju otpada za nagradu podijeljeni kišobrani s logotipom projekta PROMO. Za sudjelovanje u natjecanju nije bila potrebna prijava već su kućanstva bila odabrana na temelju službenih podataka o količini predanog otpada. Ovime smo željeli zahvaliti građanima koji su primarnom selekcijom na kućnom pragu uložili najviše vlastitog truda i bitno doprinijeli rezultatima cijelog sustava gospodarenja otpadom.

 Budući da je u projektu sudjelovao i Grad Vodice, na čijem se području otpad razvrstava na nešto drugačiji način, svi promidžbeni i informativni materijali bili su izrađeni i u varijanti koja je prilagođena za to područje.

 

U sklopu projekta do građana se doprlo i kroz različite medije. Za svako od dva geografska područja projekta emitirano je po šest snimljenih radijskih emisija i po tri televizijske emisije o gospodarenju otpadom. Kroz cijelo trajanje projekta redovito su objavljivani i edukativni oglasi o razvrstavanju otpada u lokalnim tiskovinama i na lokalnim Internet portalima.

Izrađena je i Internet stranica projekta PROMO https://varazdin.hr/promo/ koja građanima, djeci i učenicima nudi sve potrebne informacije o razdvajanju otpada. Na stranici se mogu pronaći jednostavne i precizne upute o tome koji otpad se odlaže u koji spremnik. Isto tako moguće je preuzeti sve tiskane sadržaje u elektronskom obliku koji sadrže cjelovite informacije o razdvajanju otpada:

·         Brošura o sprječavanju nastanka i razvrstavanju otpada

·         Letak za domaće stanovništvo s uputama o razvrstavanju otpada

·         Letak za strane turiste s uputama o razvrstavanju otpada na četiri jezika (EN, DE, IT, FR)

·         Bojanka o razvrstavanju otpada za djecu predškolske dobi

·         Letak s uputama o razvrstavanju otpada, prilagođen djeci s posebnim potrebama

·         Plakat o sprječavanju nastanka i razvrstavanju otpada

·         Svi koje zanima nešto više o gospodarenju otpadom mogu na stranici projekta snimljene radijske emisije ili pogledati televizijske snimke, u kojima će im stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom na jednostavan način približiti ovu tematiku.

o   Vrijedi napomenuti da u svim televizijskim emisijama sudjeluje i tumač znakovnog jezika za gluhe osobe.

 

Identifikacijski podaci projekta

Naziv projekta: PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO

Vodeći partner i nositelj projekta: Grad Varaždin

Partneri na projektu: Grad Varaždinske Toplice, Grad Vodice, Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Veliki Bukovec, Općina Vidovec

Kod projekta: KK.06.3.1.07.0055

Naziv poziva u sklopu kojeg se projekt provodio: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Naziv EU fonda/programa kroz koji je projekt sufinanciran: Kohezijski fond

Ukupna prijavljena vrijednost projekta: 1.200.000,00 HRK

Stopa sufinanciranja: 85 %

Ukupna realizirana vrijednost projekta (zbog javne nabave): 1.082.577,50 HRK

Trajanje projekta: 9. srpnja 2018. - 9. ožujka 2020. (produženo do 10. kolovoza 2020. zbog situacije uzrokovane Covidom-19); sve aktivnosti na projektu, osim izvještavanja prema FZOEU, završene su s 9. ožujkom 2020.

Internet stranica projekta: https://varazdin.hr/promo/