Gdje se nalazite:   Početna Novosti Poziv na prijavu šteta nastalih prirodnom nepogodom – poplavom

19.05.2023

Poziv na prijavu šteta nastalih prirodnom nepogodom – poplavom

Poziv kojim se pozivaju vlasnici imovine da preliminarno prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom – poplavom započetom dana 14. svibnja 2023. i to štetu nastalu na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima, podrumima, poljoprivrednim dobrima na području Općine Sveti Đurđ.

Poziv na prijavu šteta nastalih prirodnom nepogodom – poplavom

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ĐURĐ

Povjerenstvo za procjenu šteta

Sveti Đurđ, 18. svibnja 2023. godine

Sukladno članku 3. st. 4. i 5. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Sveti Đurđ,  objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju vlasnici imovine da preliminarno prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom – poplavom započetom dana 14. svibnja 2023. i to štetu nastalu na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima, podrumima, poljoprivrednim dobrima na području Općine Sveti Đurđ.

Prijava štete prijavljuje se u pisanom obliku na adresu elektronske pošte: info@sveti-djurdj.hr, neposredno u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Braće Radića 1, 42 233 Sveti Đurđ do dana 22. 05. 2023. do 10,00 sati. U prijavi potrebno je naznačiti i dostaviti:

  1. ime i prezime, adresu, broj telefona
  2. opis štete na imovini, s adresom, katastarskom česticom, registracijom…
  3. vlastitu procjenu štete u eurima (nema utjecaja na kasniju konačnu procjenu štete, a koja će se utvrditi nakon izlaska stručnog povjerenstva, nije potrebno angažirati nikakvu službenu osobu kada prijavljujete ovu štetu)
  4. fotografije

 

Napominje se da je Općina Sveti Đurđ u postupku preliminarne procjene štete radi podnošenja prijedloga Varaždinskoj županiji za donošenjem Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

 

Ukoliko dođe do donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tada počinju i formalni rokovi za prijavu štete u strogo formalnom postupku gdje će se javnim pozivom na službenim internetskim stranicama Općine pozvati oštećene za prijavu štete u propisanom roku na propisanom obrascu. Neprijavljivanje štete po ovom pozivu ne isključuje podnošenje prijave u formalnom postupku po proglašenju prirodne nepogode, međutim od važnosti je za ispunjenje uvjeta za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA