Gdje se nalazite:   Početna Novosti Poziv za predbilježbu upisa predškolske djece u DV Suncokret Sveti Đurđ

29.06.2020

Poziv za predbilježbu upisa predškolske djece u DV Suncokret Sveti Đurđ

 Pozivaju se roditelji predškolske djece da izvrše predbilježbu za upis djeteta u dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ.

Početak rada dječjeg vrtića Suncokret Sveti Đurđ predviđen je za 01. rujna 2020. godine.

Poziv za predbilježbu upisa predškolske djece u DV Suncokret Sveti Đurđ

 Predbilježbe za upis djeteta u dječji vrtić mogu se podnijeti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1 ili elektroničkim putem na adresu: opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr

Predbilježba mora sadržavati slijedeće podatke:

1. Ime i prezime jednog roditelja,

2. Ime i prezime djeteta,

3. Datum rođenja djeteta,

4. Adresa prebivališta djeteta i roditelja,

5. Kontakt broj roditelja,

6. Elektronička adresa roditelja (ako postoji),

7. Odabir načina komuniciranja roditelja s dječjim vrtićom – mob. ili tel. / e-mail te

8. Privola za korištenje osobnih podataka (Tekst privole: Suglasan/a sam s korištenjem mojih osobnih podataka i osobnih podataka mog djeteta u svrhu predbilježbe upisa u dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ).

Roditelji djece koji će podnijeti predbilježbu za upis u dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ biti će pozvani da izvrše službeni upis djeteta u dječji vrtić neposredno prije početka rada vrtića (8. mjesec).

Preuzmite: 

Obrazac predbilježbe za upis djeteta u DV Suncokret Sveti Đurđ