Gdje se nalazite:   Početna Novosti Poziv za prijavu štete od mraza - 2016

03.05.2016

Poziv za prijavu štete od mraza - 2016

Pozivamo građane da prijave štetu od elementarne nepogode mraza od 03. do najkasnije 10. svibnja 2016. godine u vremenu od 08:00 – 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Đurđ. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

Poziv za prijavu štete od mraza - 2016

Prijave se podnose na propisanom obrascu EN-P koji se može preuzeti u Općini Sveti Đurđ ili sa internetske stranice Općine (www.sveti-djurdj.hr).

 Uz detaljno ispunjen obrazac od strane prijavitelja štete potrebno je priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja nekretnine. Odnosno, potrebno je priložiti presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, ili važeći izvod iz ARKOD upisnika i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa.

 

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj, a šteta se procijenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

 Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:

a)      izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu,

b)      iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine,

c)      fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete,

d)     kopiju registracije tvrtke,

e)      dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

f)       izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

 

Prijavitelji su uz prijavni obrazac štete dužni priložiti kopiju osobne iskaznice, kartice poslovnog žiro računa odnosno tekućeg računa i ispunjenu i potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja se može preuzeti u prostorijama Općine. Nepotpuni zahtjevi se neće zaprimati.

PREUZMITE:

1. Obrazac EN-P

2. Obrazac EN-P - primjer

3. Izjava