Gdje se nalazite:   Početna Novosti Poziv za prijavu štete od poplave

01.10.2014

Poziv za prijavu štete od poplave

Pozivamo građane da prijave štetu od elementarne nepogode poplave od 02. do najkasnije 07. listopada 2014. godine u vremenu od 08:00 – 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Đurđ.

Poziv za prijavu štete od poplave

Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

Prijave se podnose na propisanom obrascu EN-P koji se može preuzeti u Općini Sveti Đurđ ili na dolje navedenom linku.

Uz detaljno ispunjen obrazac od strane prijavitelja štete potrebno je priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja nekretnine. Odnosno, potrebno je priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, ne stariji od 6 mjeseci ili važeći izvod iz ARKOD upisnika i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj, a šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:

a)     izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu,

b)     iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine,

c)     fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete,

d)     kopiju registracije tvrtke,

e)     dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

f)      izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

 

Prijavitelji su uz prijavni obrazac štete dužni priložiti kopiju osobne iskaznice, kartice poslovnog žiro računa odnosno tekućeg računa i ispunjenu i potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja se može preuzeti u prostorijama Općine. Nepotpuni zahtjevi se neće zaprimati.

Preuzmite:

1. Obrazac EN-P

2. Primjer ispunjenog Obrasca EN-P

3. Izjava