Gdje se nalazite:   Početna Novosti POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD SUŠE - 2017. GODINA

20.09.2017

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD SUŠE - 2017. GODINA

Pozivamo građane da prijave štetu od elementarne nepogode suša od 21. do najkasnije 29.09.2017. godine u vremenu od 08,00 – 14,00 sati u prostorijama Općine Sveti Đurđ. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir. 

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD SUŠE - 2017. GODINA

Prijave se podnose na propisanom obrascu EN-P koji se može preuzeti u Općini Sveti Đurđ ili sa internetske stranice Općine (www.sveti-djurdj.hr).

Uz detaljno ispunjen obrazac od stane prijavitelja štete potrebno je priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja nekretnine.Odnosno, potrebno je priložiti presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, ili važeći izvod iz ARKOD upisnika i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa. 
Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj, a šteta se procijenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
Prijava štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog pvoejrenstva pravne osobe.
Pravne osobe uz prijavu podnose: 
a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu, 
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine, 
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete, 
d) kopiju registracije tvrtke
e) dokumente kojima dokazuje pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom 
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji
Prijavitelji su uz prijavu obrazac štete dužni priložiti kopiju osobe iskaznice i ispunjenu i potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja se može preuzeti u prostorijama Općine. Nepotpuni zahtjevi se neće zaprimati. 
PREUZMITE:
1. Obrazac EN-P
2. Obrazac EN- P - primjer popune
3.  Izjava