Gdje se nalazite:   Početna Novosti POZIV ZA ULAGANJE U BUDUĆU POSLOVNU ZONU U SVETOM ĐURĐU

29.03.2018

POZIV ZA ULAGANJE U BUDUĆU POSLOVNU ZONU U SVETOM ĐURĐU

Općina Sveti Đurđ poziva sve zainteresirane investitore da iskažu interes za ulaganje u buduću poslovnu zonu u Svetom Đurđu na čkbr. 87/1 k.o. Sveti Đurđ.

POZIV ZA ULAGANJE U BUDUĆU POSLOVNU ZONU U SVETOM ĐURĐU

U tijeku su 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ kojim će se predmetna čestica iz zone mješovite, pretežno stambene namjene prenamijeniti u poslovnu zonu.

U budućoj poslovnoj zoni omogućila bi se izgradnja građevina osnovne namjene – sve vrste poslovnih sadržaja/građevina – uslužne i trgovačke namjene (kao što su primjerice: trgovina, trgovački centri, prodajni saloni, tržnice, uslužni servisi, radionice, obrti i sl., manje benzinske postaje, razni uredi, te drugi uslužni i trgovački sadržaji) i objekti proizvodne namjene te pratećih namjena u funkciji osnovnih namjena: pomoćne, ugostiteljsko-turističke, rekreacijske, prometne i komunalne, jednostavne montažne građevine kao što su kiosci i sl.

Parcele je moguće formirati po raznim veličinama i namjenama budući da se ukupna površina parcele proteže do 15 000 m².

Svrha izgradnje poslovne zone je poticanje razvoja poduzetništva na području općine i dugoročnog rješavanja potreba poduzetnika za poslovnim prostorima.

Općina Sveti Đurđ osnivanjem i realizacijom zone osigurati će brži lokalni i gospodarski razvoj sukladno svojim prostornim i razvojnim planovima.

Molimo sve zainteresirane da se jave na Općinu Sveti Đurđ do kraja 2018. godine na broj telefona 042/830-555 ili na mail općine: opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr