Gdje se nalazite:   Početna Novosti SUGLASNOST NA CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

04.09.2023

SUGLASNOST NA CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

 Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18 i 110/18)

i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ ( Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/21, 18/23), 

Općinski načelnik Općine Sveti Đur dana 04.09.2023. godine, daje sljedeću SUGLASNOST na Cjenik komunalnih usluga ukopa pokojnika na 

mjesnim grobljima na području Općine Sveti Đurđ - Suglasnost na Cjenik.pdf

Cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Sveti Đurđ