Gdje se nalazite:   Početna Novosti Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

03.05.2021

Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

Na temelju članka 6. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 30/2021)

Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

i

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ