Gdje se nalazite:   Početna Novosti Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

08.05.2017

Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

Na osnovi članka 36. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 19/17), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Đurđ, sastavilo je i objavljuje 

Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ

i

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Đurđ