Gdje se nalazite:   Početna O općini

O općini

Zgrada Općine Sveti Đurđ u Svetom ĐurđuOpćina Sveti Đurđ novoformirana je jedinica lokalne samouprave, ustrojena u skladu sa Zakonom o području županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("N.N." br. 90/92.).
Područje općine Sveti Đurd obuhvaća prostor od približno 45 km2, na kojem živi oko 4200 žitelja. U sastavu općine nalazi se devet naselja: naselje Sveti Đurd, koje je ujedno i središte općine, zatim naselje Hrženica u sjeverozapadnom dijelu općine, naselja Komarnica Ludbreška i Luka Ludbreška u zapadnom dijelu, Priles i Obrankovec u južnom dijelu općine te naselja Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga u istočnom dijelu općine.

Smještena je u istočnom dijelu Varaždinske županije, s općinom Martijanec graniči u zapadnom dijelu, gradom Ludbregom u južnom dijelu i općinom Veliki Bukovec u istočnom dijelu, dok u sjevernom dijelu općina graniči s Međimurskom županijom.
Područje općine presjecano je longitudinalnim pravcima istok - zapad i to: u sjevernom dijelu rijekom Dravom, županijskom cestom Zamlaka - Hrženica - Sveti Đurđ te rijekom Plitvicom na jugu. Prostor općine Sveti Đurđ nakon izgradnje akumulacijskog jezera zadovoljavajuće je povezan sa susjednim Međimurjem preko mosta u Hrženici (cesta Ludbreg - Hrženica - Prelog). Ta cesta ujedno predstavlja značajniji prometni koridor u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Sve su ostale ceste lokalnog značenja i međusobno povezuju sva naselja općine.

Pogled na Sveti Đurđ iz Vinograda Ludbreških


Općina Sveti Đurđ u neposrednoj je blizini grada Ludbrega, prometnog i upravno-administrativnog središta te dobro povezana s glavnim postojećim prometnim pravcima koji prolaze ovom regijom.
Međutim, upravo zbog blizine Ludbrega kao jačeg središta (sjedište bivše općine) te zbog rubnog položaja uz prirodnu prepreku (akumulacijsko jezero "HE Dubrava") područje općine nalazi se izvan glavnih cestovnih i željezničkih koridora, koji prolaze nešto južnije.
Cijelo područje općine Sveti Đurđ je izrazito nizinsko: pridravska ravnica gornje Podravine, rijeka Drava često je mijenjala svoje korito, nanosila šljunak, stvarala sprudove i velik broj rukavaca te plavila područja uz riječni tok.
Izgradnjom obrambenog nasipa i jezera "Dubrava" isključena je opasnost od poplava i ujedno povećana zaštita zemlje od erozije. Isto su tako stvoreni uvjeti za bolju odvodnju s prekomjerno vlažnog zemljišta te time i njegova veća iskorištenost u poljoprivredne svrhe. Blizu 60% površine su oranice što ukazuje da su velik postotak žitelja općine zemljoradnici, a manji su postotak radnici, zatim obrtnici i privremeno zaposleni u inozemstvu.


Na prvim izborima za lokalnu samoupravu 1993. godine, za načelnika Općine izabran je Josip Grgek, a za predsjednika Općinskog vijeća Milivoj Žganjar. Daljnji tijek obnašanja lokalne vlasti možete pročitati u odjeljku pod naslovom Općinska uprava.

Do 2000. godine dovršen je sustav vodovodne mreže za sva naselja na području općine. Također sva su naselja plinskom mrežom spojena na magistralne vodove. U pogledu telekomunikacija na području općine Sveti Đurd izvršeni su značajni radovi: izvršena je kompletna digitalizacija sustava izgradnjom podzemne TK mreže i izgrađene dvije nove telefonske centrale (u Hrženici i Sesvetama Ludbreškim), uz postojeću centralu u Svetom Đurđu koja je zamjenjena digitalnom.
Sva naselja općine međusobno su spojena asfaltiranim kolnikom, a u spomenutom razdoblju (od 1993. godine) modernizirane (asfaltirane) su ulice u naseljima Karlovec Ludbreški, Sveti Đurd, Luka Ludbreška, Struga i lokalna cesta Hrženica - Luka.
Iz sredstava vodnog doprinosa izvršena je regulacija Plitvice na cijelom području prolaza kroz općinu Sveti Đurd (naselja: Sesvete Ludbreške, Karlovec Ludbreški, Obrankovec, Priles i Luka Ludbreška) i tako gotovo isključena opasnost od poplava.


Zahvaljujući razumijevanju Varaždinske biskupije i Župnog ureda Sveti Đurd prošireno je mjesno groblje u Svetom Đurđu (za naselja: Komarnica i Luka Ludbreška, Priles, Obrankovec, Karlovec Ludbreški i Sveti Đurd) i ograđeno zelenim nasadom (thuja occidentalis).

Isto je tako, na vrlo lijepo uređenom mjesnom groblju Hrženica, izvršeno rušenje i čišćenje starog nasada (185 stabala) i zasađeno novih 350 sadnica (thuja columna).

Da bi se poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva prišlo se uređenju prostora za zdravstvenu ambulantu u zgradi općine. Od 1997. godine u Svetom Đurđu radi privatna liječnička ordinacija dr. Sonje Begović-Kovaček.
Tijekom 2001. i 2002. godine uređeni su prostiru te su započeli s radom stomatološka ordinacija dr. Ivanke Svetec i ljekarna "Petek", obje u okviru zgrade Općine Sveti Đurđ u općinskom središtu.

Recimo i kako se na području cijele općine znatna pažnja poklanja uređenju hortikulturnih nasada i parkovnih površina, kako na javnim površinama o kojima uglavnom skrbi Općina Sveti Đurđ, tako i privatni posjedi odnosno okućnice. O tom svjedoče brojne nagrade primljene za uređenost prostora, a posebice nekoliko nagrada u akciji "Zeleni cvijet".

Potican je rad udruga: kulturno-umjetničkih, sportskih, vatrogasnih. Sjeverozapadni dio Hrvatske kolijevka je vatrogastva u ovom dijelu Europe, a općina Sveti Đurd je jedna najistaknutijih upravo po tradiciji organiziranog dobrovoljnog vatrogastva. Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ ima šest DVD-a: DVD Hrženica (najstariji seoski DVD u ovom dijelu Europe, osnovan 1872. godine), DVD Sveti Đurđ (središnje Društvo na području općine, osnovano 1897. godine), DVD Sesvete Ludbreške (osnovano 1893. godine), DVD Karlovec Ludbreški (osnovano 1950. godine), DVD Struga (osnovano 1945. godine) i DVD Komarnica Ludbreška (osnovano 1951. godine), a karakteriziraju je spoj tradicije (DVD Hrženica uskoro obilježava 140. obljetnicu) i kontinuiteta (puno vatrogasne mladeži).

Na području općine Sveti Đurđ djeluju dva kulturno-umjetnička društva: KUD "Juraj Lončarić" iz Hrženica i KUD "Sloga" iz Karlovca i Sesveta.

Sport na području općine ponajviše počiva na aktivnostima šest nogometnih klubova: "Drava" Sveti Đurd, "Radnički" Hrženica, "Karlovec" Karlovec, "Podravac" Sesvete, "Podravka" - Struga i "Ajax" - Komarnica.

Uz spomenute udruge, od 1979. godine na području općine uspješno djeluje i Lovačko društvo "Patka", skrbeći o razvoju lovstva i lovnog streljašta na području općine. 

Izuzetno je dobra suradnja općine Sveti Đurđ i Osnovne škole Sveti Đurđ i svake se godine iz proračuna općine izdvajaju znatna sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika u školu, za prehranu u školskoj kuhinji, za natjecanja nadarenih učenika. Godine 2002. izgrađena je nova školska športska dvorana, a 2008. godine temeljem projekta javno-privatnog partnerstva s Varaždinskom županijom, prostori Osnovne škole prošireni su novim objektom s ciljem realizacije jednosmjenske nastave za sve učenike.

Spomenimo i kako od 2007. godine u Svetom Đurđu djeluje i Dječji vrtić Lavić.

Dječji vrtić Lavić u Svetom Đurđu