Gdje se nalazite:   Početna Prijava problema

Prijava problema

Poštovani,

na niže navedenom linku možete prijaviti komunalne probleme na području Općine Sveti Đurđ i to: kvarove na javnoj rasvjeti, lokacije o nepropisno odbačenom otpadu, oštećenja na cestama, zapuštene površine, lešine životinja i druge komunalne probleme.

PRIJAVA PROBLEMA

Upute za korištenje možete preuzeti OVDJE

Također, ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad u okoliš isto možete prijaviti i putem niže dostupnog obrasca na KONTAKTE općine.

Obrazac nepropisno odbačenog otpada možere preuzeti OVDJE