Gdje se nalazite:   Početna Prikupljanje i odvoz otpada

Prikupljanje i odvoz otpada

U nastavku se nalaze sve potrebne informacije vezene za novi režim prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Sveti Đurđ. 

Područje pružanja javnih usluga obuhvaća sva naselja na području Općine Sveti Đurđ. Kriterij za obračun pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja tog spremnika na obračunskom mjestu. Sve spremnike za obavljanje javne usluge osigurava Čistoća d.o.o. Varaždin i iste su u njihovom vlasništvu, osim spremnika koje su korisnici usluga nabavili ranije o vlastitom trošku.

Naputak za razvrstavanje otpada 

Raspored odvoza otpada

Cjenik

Kupon

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ 

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada