Gdje se nalazite:   Početna Sveti Đurđ nekad

Sveti Đurđ nekad

Povijesni podaci o Svetom Đurđu

Cvjetna ulica 1934. godine - na dan 100-godišnjice školeNaselje je nastalo uz transverzalni put koji je još u rimsko doba povezivao Ludbreg (Ioviu) s rimskim postajama u Međimurju. Župa Sveti Đurđ prvi se put spominje god. 1334. na popisu župa zagrebačke biskupije. Godine 1501. na popisu župnika ludbreškog kraja spominje se i župnik crkve "s. Georgii in Spinis" (crkve sv. Jurja u Trnju), što znači da je ta srednjovjekovna crkva podignuta u rudini Trnje. Godine 1598. nakon turskih pustošenja u selu je bilo naseljeno samo nekoliko kuća. Župa se od toga doba do kraja 16. stoljeća ne spominje u povijesnim izvorima. Godine 1600., kada se ponovno spominje, župa ima 5 kuća podložnika kmetova. U 17. st. u selu postoji pučka škola.

Prema kanonskim vizitacijama iz godine 1625., župna crkva sv. Đurđa bila je u rudini Trnje, u naselju Popovci ili Popovec. U popisu dobara ludbreškoga vlastelinstva iz god. 1750. selo se navodi pod imenom Szenth Gyorgy (Sveti Đurđ). Nova crkva sv. Jurja sagrađena je god. 1775., kada je gospodar Ludbrega bio ban Adam Batthyany. Prema karti iz te godine, naselje ima veliki neizgrađeni prostor trokutasta oblika sjeverno od crkve i izgrađenu ulicu prema jugu u smjeru Ludbrega.
Naselje je god. 1787. imalo 51 kuću s 288 odraslih žitelja i 87 djece. Prema opisu iz god. 1813., u Svetom Đurđu postoji župna crkva, župni dvor i školska zgrada. Na raskrižju u sjeverozapadnom dijelu naselja god. 1928. podignuta je kapela Presvetoga Trojstva. Uz pomoć plemića Filipa Batthyanya u selu je god. 1840. podignuta nova školska zgrada, koja je dograđena god. 1894.. Nakon god. 1848., kada Ludbreg postaje kotarsko mjesto, u Svetom Đurđu osniva se sučija s bilježništvom.

Početkom 20. st. naselje ima manji trg oko župne crkve, a u sjevernome dijelu dominira neizgrađeni prostor trokutasta oblika. U južnome dijelu naselja kuće su uglavnom bile zabatom okrenute prema ulici, smještene pretežno uza sjeverni rub parcele i uz jednu građevnu liniju, koja je ujedno regulacijska linija parcele. U dijelu naselja sjeverno od crkve prevladavala je nešto rjeđa gradnja na parcelama različitih oblika i s različitim položajem kuća (katastarski plan iz 1911. god.). U kasnijem razdoblju, uz gušću gradnju u središnjem dijelu, naselje se širi uz ceste i putove prema susjednim selima: Luki, Obrankovcu i Hrženici, te prema Dravi.

Godine 1952. u naselju je sagrađen zadružni dom, u kojem je djelovala škola, a danas je sjedište Općine Sveti Đurđ, ordinacije opće medicine, ordinacije zubne medicine, ljekarne i poštanskog ureda. Nova suvremena školska zgrada podignuta je 1987. godine na mjestu nekadašnje najstarije škole, a godine 2002. dograđena je i sportska školska dvorana.

Najviše 780 stanovnika Sveti Đurđ je imao 1953. godine. U kasnijem razdoblju taj se broj polako smanjuje pa naselje god. 1991. ima 725, a 2001. godine 736 stanovnika.

Više o ovom, kao i ostalim naseljima u općini Sveti Đurđ, možete pronaći u drugim odjeljcima ove stranice.