Gdje se nalazite:   Početna Vatrogastvo

Vatrogastvo

Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ

Spoj stoljetne tradicije i današnjeg stručnog operativnog kadra za sigurnu budućnost 

Intervencija kod kontroliranog spaljivanja šikare "Vulinec"

Ustroj vatrogastva, posebice dobrovoljnog, na području Republike Hrvatske 2011. godine bilježi svoju 18. godinu rada po  zakonskoj regulativi čiji je temelj spoj obveza i odgornosti između jedinica lokalne samopuprave i vatrogastva na njihovom području. Gotovo sve vatrogasne zajednice gradova i općina na području Varaždinske županije ustrojene su 1993. godine, pa tako i VZO Sveti Ðurđ, točnije 29. svibnja iste godine.

POČECI U SVJETLU NOVOG ZAKONA

Prekidom djelovanja bivšeg Vatrogasnog saveza općine Ludbreg, na području ludbreške regije ustrojene su 4 jedinice lokalne samouprave, a sukladno tome i 4 vatrogasne zajednice za njihova područja. Među istima ustrojena je i Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ, s tadašnjih 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su djelovala u svojim naseljima. Kako je ukupan sustav zaštite od požara u novonastaloj općini sa svim pripadajućim obavezama i odgovornostima potpao pod ingerenciju jedinice lokalne samouprave, prišlo se nabavi rabljenog navalnog vozila za stožerno DVD Sveti Đurđ. Tako je 1994. godine uz raznorazne okolnosti nabavljeno prilično staro, ali funkcionalno navalno vozilo u Republici Njemačkoj.
Do 1997. godine uz redovite aktivnosti značajno je pojačan rad s mladeži te u DVD-a ulazi sve više novog aktivnog članstva. Tijekom preregistracije vatrogasnih organizacija iste godine, temeljem pomanjkanja operativnog kadra sa radom su prestala dva dobrovoljna vatrogasna društva, u Luki i Prilesu.

Zakonom o vatrogastvu s kraja 1999. godine dodatno je spuštena organizacija vatrogastva i zaštite od požara na razinu lokalne uprave i samouprave, a posebice u pogledu sustava financiranja. Ista je godina za nas posebno značajna radi uspostavljanja vrlo kvalitetne suradnje sa britanskom nacionalnom vatrogasnom asocijacijom te humanitarnom udrugom Operation Florian. Upravo zahvaljujući kontaktima tadašnjeg tajnika Društva Stjepana Kovačeka, DVD Sveti Đurđ primilo je izuzetno vrijednu donaciju u obliku navalnog vozila s pripadajućom osobnom opremom vatrogasaca. U svečanoj manifestaciji, održanoj u sklopu Dana općine Sveti Đurđ, sudjelovali su visoki državni te najviši dužnosnici Hrvatske vatrogasne zajednice i Odjela za vatrogastvo MUP-a. Ova je donacija umnogome pripomogla rasterećenju obaveza općinskih struktura u opremanju vatrogasnih organizacija na svojem području. Ista je oprema osnova i za taktičko-pokazne vježbe koje se na razini Zajednice sve kvalitetnije provode iz godine u godinu.


Članstvo DVD-ova, KUD-a Juraj Lončarić i župnog zbora sa župnikom vlč. Vladom Borakom na Florijanovo 2010. godine u Hrženici 

DESET POSTO STANOVNIŠTVA OPĆINE U VATROGASNIM ORGANIZACIJAMA

Na području preventive ističemo uspostavljanje vrlo dobrih kontakata s Osnovnom školom Sveti Đurđ, kao i sa svim medijima koji djeluju na širem području. Stoga i ne čudi  vrlo veliki broj djece koja se uključuju u rad DVD-ova, a što je kao praksa uvedeno tek u posljednjih 10-tak godina. Pred 15-tak godina nije bilo gotovo nijednog člana mlađeg od 16 godina, dok ih danas djeluje gotovo 80. Broj ukupnog članstva svih 6 DVD-ova od oko 400 članova predstavlja gotovo 10 % stanovništva općine. Posebno je vrijedno istaknuti veliki broj mlađeg operativnog kadra čime je broj aktivnih i pričuvnih operativnih vatrogasaca u proteklih nekoliko godina znatno povećan. Isti se konstantno osposobljavaju te je kadrovska struktura umnogome poboljšana brojnim novim dočasnicima te nekolicinom časnika. Na području općine aktivna su i dva vatrogasna suca.


Polaznici osposobljavanja za zvanje "vatrogasac" s predavačima u Svetom Đurđu 2008. godine


Sudionici pokazne vježbe "Struga 2010" prigodom smotriranja

U području operative bilježi se prosjek od 12-tak intervencija na godinu, među kojima 7 požara. Veliki požari nisu zabilježeni, uz ukupno 20-tak požara stambenih i gospodarskih objekata tijekom posljednjeg desetljeća. Prema mišljenju vodstva Zajednice, a vjerujemo i mišljenju pučanstva općine, kvaliteta intervencija diže se iz godine u godinu, smanjujući tako stradanja ljudi i imovine u  općini. Aktivno učešće u dislokaciji vatrogasnih snaga na područje priobalja tijekom prošlih nekoliko godina također pripomaže u usavršavanju vatrogasnih kadrova te stjecanju dragocjenih stručnih iskustava. Vrlo bitne pokazatelje za razvoj operative svakako je dala Procjena ugroženosti te Plan zaštite od požara općine Sveti Đurđ, temeljem kojih se sukladno zakonskim obavezama, nadalje razvija posebno operativni segment vatrogastva i zaštite od požara u općini Sveti Đurđ.

USPJESI NA NACIONALNOJ RAZINI

Uz spomenutu operativu, u našim se vatrogasnim organizacijama velika pažnja pridaje i radu sa «društvenim» prizvukom, a tu je potrebno naglasiti natjecanja kao jedan od najznačajnijih segmenata vatrogastva u kojem posebno dolaze do izražaja mlađi naraštaji. Ratne prilike diljem Lijepe Naše početkom devedesetih godina prošlog stoljeća uvjetovale su malu stagnaciju u organizaciji otvorenih pozivnih vatrogasnih natjecanja, no upravo ludbreška regija na razini sjeverozapadne Hrvatske u proteklih nekoliko godina prednjači u sve većem broju ovakvih pozivnih susreta. DVD Sveti Đurđ i DVD Hrženica već godinama organiziraju svoja tradicionalna pozivna natjecanja uz nastup odjeljenja iz cijele zemlje. Recimo i kako je 1999. godine desetina žena "A" DVD-a Karlovec Ludbreški osvojila naslov viceprvakinja Varaždinske županije u svojoj kategoriji te potom nastupila na državnom natjecanju 2000. godine. 
Iznimno vrijedan rezultat ostvarilo je i muško "A" odjeljenje DVD-a Hrženica, osvojivši naslov viceprvaka Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za 2010. godinu u toj najjačoj muškoj seniorskoj kategoriji.

Spomenuti rezultati govore u prilog činjenici kako 140-godišnja bogata povijest organiziranog vatrogastva na području Općine Sveti Đurđ ima zrele osnove za kvalitetnu budućnost. Dobra organizacija nekoliko visokih obljetnica naših DVD-a tijekom prošlog gotovo 20-godišnjeg razdoblja govori u prilog činjenici kako postoji uspješna suradnja vatrogasnih organizacija i svih ostalih struktura u našoj općini. 
Dodatan argument kvalitetnim odnosima općinskih struktura vlasti i vatrogastva investicije su u objekte i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebice projekt zamjene dotrajalih kombi vozila novijim voznim parkom.


Vozni park DVD-ova s područja općine Sveti Đurđ na pokaznoj vježbi "Karlovec 2008"

U nastavku navodimo kratak opis djelovanja svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine:

- DVD Sveti Đurđ
- DVD Hrženica
- DVD Karlovec Ludbreški
- DVD Komarnica Ludbreška
- DVD Sesvete Ludbreške
- DVD Struga

Podaci o Vatrogasnoj zajednici općine Sveti Đurđ:
Naziv: Vatrogasna zajednica općine Sveti Đurđ
Skraćeni naziv: VZO Sveti Đurđ
Sjedište: Preloška 2, Sveti Đurđ
Registarski broj: 05000221
Matični broj: 00631370
OIB: 02742245677
Žiro račun: 2360000-1101726913
Kontakt telefon: 091/112-0008 (Stjepan Kovaček, dipl. ing., zapovjednik), 091/138-7351 (Krunoslav Turković, predsjednik), 098/919-6932 (Kristijan Šantavec, tajnik)
E-mail: vzo-sveti-djurdj@gmail.com
Web stranica: http://www.sveti-djurdj/vatrogastvo


  
DVD Sveti Đurđ - središnje Društvo od interesa za općinu Sveti Đurđ

Začetnik vatrogasnog pokreta u ovom kraju bio je Konrad Klingspoegel, učitelj u mjesnoj školi. Okupivši istomišljenike među mještanima svih sela tadašnje župe, počela su se osnivati dobrovoljna vatrogasna društva u svim selima našeg kraja. Godine 2007. proslavljena je 110. obljetnica osnutka DVD-a Sveti Đurđ, no pojedini zapisi o povijesti ovog kraja, kao i iskazi najstarijih živućih članova društva, govore kako je Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurđ neslužbeno osnovano čak daleke 1874. godine. Godina 1897. danas se službeno vodi kao godina osnivanja Društva, a razlog tome je “stara šprica” kako se od milja naziva trenutačno najstarije vozilo Društva, odnosno potpuno očuvana zaprežna ručna štrcaljka koja se danas čuva u prostorima Općine Sveti Đurđ, a proizvedena je 1897. godine.

Društvo je svoju prvu štrcaljku kupilo 1877. godine, a već spomenutu drugu «špricu» kupilo je 1897. godine. Godine 1879. izgrađeno je i prvo vatrogasno spremište. Uslijed njegove dotrajalosti i potrebe za većim prostorom, 1942. godine srušeno je staro i izgrađeno novo spremište koje predstavlja okosnicu današnjeg vatrogasnog doma. Do početka 30-tih godina 20. stoljeća Društvo djeluje u okviru Vatrogasne župe Varaždinsko-Međimurske, kao i sva ostala vatrogasna društva s ludbreškog područja, a početkom mjeseca ožujka 1933. godine osniva se Vatrogasna župa Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu. Spomenutoj organizaciji pristupaju sva vatrogasna društva s ovog područja, uključujući i DVD Sveti Gjurgj (tadašnji naziv Društva).

Stara zaprežna štrcaljka DVD-a Sveti Đurđ iz 1897. godine 
Stara zaprežna štrcaljka DVD-a Sveti Đurđ iz 1897. godine

  Veterani DVD-a Sveti Đurđ na proslavi 100. obljetnice DVD-a Sveti Đurđ 2007. godine

Veterani DVD-a Sveti Đurđ na proslavi 100. obljetnice DVD-a Sveti Đurđ 1997. godine (slijeva na desno: Ivan Bahat, Slavko Kovačić, Ivan Stančin, Stjepan Zlatar, Josip Kovačić, Florijan Sinković, Imbro Kuharić, Josip Kraljić, Stjepan Tkalec, Đuro Kuharić, Franjo Bahat, Franjo Kovaček)  

1962. godine ručna štrcaljka zamijenjena je prvim agregatom tipa “Savica” koji je još i danas u ispravnom stanju. Snažniji agregat “Magirus”, nabavljen je 1974. godine, a u to je vrijeme pod vodstvom Franje Bahata obavljeno i postavljanje prirodne hidrantske mreže po cijelom selu. U skladu sa zahtjevima vremena, 1977. godine kupljeno je kombi vozilo marke “IMV". U to je vrijeme, poglavito zahvaljujući tadašnjim vodećim dužnosnicima Društva, Josipu Bahatu i Franji Orloviću, počelo i posebno poglavlje u povijesti DVD-a Sveti Đurđ koje zauzimaju veliki uspjesi postignuti na natjecanjima. Dovoljno je spomenuti stotinjak pehara koji danas rese prostorije vatrogasnog doma.

Ustrojem nove Općine Sveti Đurđ 1993. godine, izuzetno su porasle zakonom utvrđene operativne obveze Društva. Kao općinskoj postrojbi Općina Sveti Đurđ 1995. je godine nabavila rabljeno navalno vozilo marke “Magirus”, a koje je do njegove prodaje 1999. godine korišteno za sve potrebne poslove iz domene rada središnje općinske vatrogasne postrojbe.

Godine 1997. vrlo uspješno je organizirana proslava 100. obljetnice osnutka Društva, a među stvarima koje su iznenadile više od 200 okupljenih vatrogasaca bila je i ona o objavljenom opširnom članku o DVD-u Sveti Đurđ u okviru časopisa "The National Fire & Rescue", vodećeg nacionalnog vatrogasnog glasila u SAD-u. Članku tadašnjeg tajnika Društva Stjepana Kovačeka slijedile su čestitke povodom obljetnice osnutka Društva od vatrogasnih organizacija iz cijelog svijeta. Na proslavi je primljen i novi barjak Društva, zamijenivši tako prvi nabavljen 1979. godine.


Detalj s proslave 100 godina DVD-a Sveti Đurđ 1997. godine

Već 5. svibnja 1997. godine DVD Sveti Đurđ pokrenuo je svoje prve vlastite stranice na World Wide Webu, postavši tako prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u jugoistočnoj Europi sa svojim vlastitim domom na Webu (www.dvd.hr).

U sklopu obilježavanja Dana vatrogastva za 1998. godinu, održana je promocija "Vatrogasnog glasnika", glasila DVD-a Sveti Đurđ koje je nastalo kao plod želje da se Društvo prigodnim poklonom zahvali mještanima Svetog Đurđa i okolice za potporu tijekom cjelokupnog povijesnog razvoja Društva. Iste je godine i pokrenuto tradicionalno vatrogasno pozivno vatrogasno natjecanje na kojem se svake godine okupljaju vatrogasci iz sjeverozapadne Hrvatske, danas poznato kao "Dravski kup".

Detalj s otvaranja natjecanja "Dravski kup" u Svetom Đurđu 2009. godine  
Detalj s otvaranja natjecanja "Dravski kup" u Svetom Đurđu 2009. godine

Dječje odjeljenje DVD-a Sveti Đurđ ma županijskom natjecanju 2009. godine

Dječje odjeljenje DVD-a Sveti Đurđ ma županijskom natjecanju 2009. godine (po brojevima: Filip Kovaček, Jurica Meštrović, Tomislav Vručina, Lino Orlović, Anamarija Pavlović, Antonio Kovaček, Karlo Stančin, Stella Orlović, Nikola Vručina) 

Temeljem vrlo prijateljskih i kolegijalnih odnosa izmedu čelnika Društva i britanskih vatrogasaca, gospodin Lord Gary Slegg, predsjednik humanitarne organizacije "Operation Florian" (regija Jug) posjetio je Sveti Đurđ krajem mjeseca lipnja 1998. godine.
DVD Sveti Đurđ od te je godine punopravno pridružen član Britanske vatrogasne zajednice. Novi posjet izaslanstva britanskih vatrogasaca ostvaren je 1999. godine, a tom je prigodom u Svetom Đurđu organizirana svečanost "Operation Florian - Sveti Đurđ '99", odnosno  primopredaja doniranog navalnog vatrogasnog vozila "Dennis RS 133" (popularnog "Denisa"). Tom je prigodom u Svetom Đurđu boravilo mnoštvo državnih uglednika iz političkog života, vatrogastva i kulture.

Navalno vozilo Dennis pristiglo kao donacija iz Velike Britanije 1999. godine
Navalno vozilo "Dennis" pristiglo kao donacija iz Velike Britanije 1999. godine  

Uspješan nastavak stoljetne tradicije
Recimo kako Društvo danas ima središnju vatrogasnu postrojbu za područje općine, bilježeći prosječno 10-tak različitih intervencija godišnje. Uz navalno vozilo iz donacije, Društvo je 2004. godine nabavilo kombi vozilo marke Mercedes. Složenost vatrogasne struke iziskuje konstantno osposobljavanje i tehničko usavršavanje. Stoga raduje činjenica kako je veliki broj članova posljednjih godina završio visoke stupnjeve osposobljavanja.

U kadrovskom pogledu, Društvo je posljednjih nekoliko godina znatno pomlađeno, uključujući i cjelokupno vodstvo, a čime je prosječna starosna dob operativne postrojbe spuštena na zavidnih 30-tak godina. Među 82 člana djeluje i 30-tak mališana, kao i muško te žensko seniorsko natjecateljsko odjeljenje. S obzirom na rad Društva sve do početka druge polovice 20. stoljeća,  kada se broj članova kretao od 15 do 20, trenutna situacija glede članstva može se smatrati zadovoljavajućom.

Detalji s vatrogasnih intervencija     Detalji s vatrogasnih intervencija 

 

Aktualne aktivnosti Društva usmjerene su prije svega na izgradnju novog objekta odnosno Vatrogasnog doma, s obzirom da je već dotrajali objekt starog spremišta iz 1942. godine srušen sredinom 2010. godine.

Stari vatrogasni dom DVD-a Sveti Đurđ iz 1945. godine, srušen 2010. godine 
Stari vatrogasni dom DVD-a Sveti Đurđ iz 1942. godine, srušen 2010. godineNovi vatrogasni dom DVD -a Sveti Đurđ čija je izgradnja započela 2011. godine (stanje početkom 2014. godine)


Rezultati koji se postižu u svim aktivnostima zalog su vjeri u uspješnu budućnost jedne od najstarijih vatrogasnih organizacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na čast svim dosadašnjim generacijama članova Društva, ali i ponos svim mještanima o čijoj sigurnosti danas skrbe i skrbiti će članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Đurđ.

Članstvo DVD-a Sveti Đurđ na proslavi 110. obljetnice osnutka Društva 2007. godine
Članstvo DVD-a Sveti Đurđ na proslavi 110. obljetnice osnutka Društva 2007. godine

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurđ
Skraćeni naziv: DVD Sveti Đurđ
Sjedište: Preloška 2, Sveti Đurđ
Registarski broj: 05000085
Matični broj: 03052141
OIB: 12532380373
Žiro račun: 2386002-1110037088
Kontakt telefon: 098/672-911 (Dragan Mikulić, predsjednik), 098/917-5077 (Miroslav Bahat, zapovijednik), 095/890-0842 (Antonio Kovaček, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin
E-mail: dvd@dvd.hr
Web stranica: http://www.dvd.hr

DVD Hrženica - najstariji DVD osnovan u seoskoj sredini na području srednje Europe

Hrženica je, zapravo, bila prvo selo u koje je izvan nekadašnjih trgovišta i gradića već 1872. godine prodrla vatrogasna ideja. Ovo se, dakako, može razumjeti: uzori su bili vrlo blizu, jer je nedaleki Varaždin osnovao «Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor» 1864. godine, a Ludbreg kao regionalno središte imao je četvrto DVD u Hrvatskoj (1869.). Svi zajedno imali su svaki svoj dovoljan razlog za to zbog čestih požara nezaštićenih domaćinstava. U Ludbregu je opomena bila najsvježija: godine 1864. izgorio je sav sjeveroistočni dio mjesta, a požarom su bili zahvaćeni i objekti starog grada pa je tom prilikom izgorjelo 67 različitih zgrada.

Kapelica i pil svetog Florijana u Hrženici 

Kapelica i pil svetog Florijana u Hrženici (u dijelu naselja poznatom pod nazivom "Pustine") - mjesto okupljanja vatrogasaca iz Župe Sveti Đurđ već više od 100 godina

Osnivanje ludbreškog vatrogasnog društva izazvalo je veliki interes i u gradskoj okolici, jer su se u društvo učlanjivali i najaktivniji pojedinci iz tih sela. Tako je postao članom  DVD-a Ludbreg i Konrad Klingspoegel, učitelj iz Hrženice. Poslije trogodišnjeg iskustva u ludbreškom vatrogasnom «zboru» učitelj Klingspoegel je u Hrženici imao oduševljene osnivače Josipa Kosira, Roka Kovača, Matiju Čanakija i druge, s kojima osniva i «zbor» (DVD) u Hrženici 1872. godine. U prvom su pozivu objavili: pristupiti toj novoj humanoj organizaciji mogu svi: zdravi, okretni, požrtvovni i bistri ljudi koji su voljni da se podvrgnu disciplini zbora i da djeluju na opću dobrobit, kad se ukaže potreba.
Prilično primitivnim sredstvima (kante, škafovi, krampovi, čaklje i sl.) služili su se hrženički vatrogasci punih 20 godina, odnosno sve do nabave prve ručne štrcaljke.
Sredinom svibnja 1894. godine u Ludbregu su održane takozvane strukovne vježbe pod vodstvom Mirka Kolarića, učitelja hrvatskog vatrogastva. Kolarić u svojem izvješću u glasilu Vatrogasac između ostalog navodi: «Vježbe polaze članovi gasilačke čete ludbreške, nadalje podružnice Sesvete pod vodstvom zapovjednika Josipa Nemšića i vođa Ivana Premca i Roka Krušelja, podružnice Hrženica pod vodstvom Pavla Juričana, podružnice Sigetec pod vodstvom vođe Filipa Jadanića, obćine Sokolovec i Apatija. U opisu tadašnje opreme Kolarić navodi: Hrženica ima jednu jednomlaznu vožnjaču štrcaljku iz tvornice Franje Walsera, koje je cijev sisalica bez zračnjaka upilca, pa stoga cijevi sisalice prigodom rada silno trzaju, a mlaz štrcaljke nije vezan i silovit.»

Najstarija vatrogasna zaprežna pumpa DVD-a Hrženica s kraja 19. stoljeća
Najstarija vatrogasna zaprežna pumpa DVD-a Hrženica s kraja 19. stoljeća

Najteže je požare DVD Hrženica imalo na pragu 20. stoljeća – 1901. i 1906. godine – kad je društvo uspjelo lokalizirati nezapamćene požare i time spriječiti katastrofalne štete na slamom pokrivenim objektima seoskih kućanstava. Zanimljivo je kako jedan dio mjesta zbog strašnih požara i danas nosi lokalni naziv «Pustine». Hrženički vatrogasci odazvali su se i na brojnim intervencijama izvan svoga sela i to najviše u samom Ludbregu, Martijancu, donjem Međimurju te obližnjim naseljima.

Vatrogasni vjesnik u broju 22 iz 1901. godine piše: «Dne 14. studenoga u 10 sati buknu požar u staji Tome Čmigovića u selu Hrženici kraj Ludbrega. Kako je u to doba puhao jaki jugozapadnjak, širila se vatra munjevitom brzinom tako da je za čas bilo 20 zgrada u jednom plamenu. Nakon uslijedjela uzbuda stigla je prva na garište vatrogasna četa iz Martijanca sa svojim zapovjednikom presvietlim gospodinom Pavlom barunom Rauchom, zatim vatrogasne čete iz Ludbrega, Svetog Đurđa i Preloga. Vatrogasne čete radile su neumorno boreći se s biesnim življem uz znatnu oskudicu vode. Revne vatrogasne štrcaljke radile su neumorno do 5 sati ujutro spasavajući i braneći što se je uopće još spasiti dalo. Njihova je zasluga da nije cielo selo izgorjelo. Požar je nastao sneopreznosti Čmigovića, koji je ostavio u staji svjetiljku, koju je krava repom prevrnula.»
 
Prvi svjetski rat ostavio je najdublji trag na članstvu i aktivnostima ovog vatrogasnog društva. Njegov je rad ponovno oživio 1933. godine. Poslije drugog svjetskog rata nabavljena je nova oprema. Kombi vozilo IMV kupljeno je 1975. godine. Godina 1970. posebno je značajna u povijesti društva radi suradnje sa tadašnjom Radiotelevizijom Zagreb. Naime, u ovom je selu snimljen dio popularnog humorističnog serijala «Mejaši» sa prikazom starih seoskih običaja. Serija pod nazivom «Vatrogasci» na humorističan je način prikazala i tadašnje prilike u DVD-u Hrženica.

U nastavku navodimo linkove na isječke iz spomenutog serijala "Mejaši", odnosno epizode pod nazivom "Vatrogasci":

http://www.youtube.com/watch?v=rirgaJDqomg

http://www.youtube.com/watch?v=aeVwFaLdWg0&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=AZ7C7JvU0fY

http://www.youtube.com/watch?v=lAJ_GvzLkak

http://www.youtube.com/watch?v=T-b2I0UJp9s

http://www.youtube.com/watch?v=kuV1QtmI_Yw

Veliki zamah u bližoj povijesti društva počinje s izgradnjom postojećeg vatrogasnog doma u ranim osamdesetim godinama 20. stoljeća. U to su vrijeme ime mjesta uspješno promovirale natjecateljske desetine. Muška je ekipa u Varaždinu osvojila prvo mjesto na najprestižnijem hrvatskom natjecanju vatrogasaca, «Memorijalu Mirko Kolarić».
Uspješnom organizacijom 125. obljetnice DVD-a Hrženica 1997. godine i 130. obljetnice osnutka 2002. godine završeno je jedno razdoblje u razvoju ove značajne organizacije te pripremljen teren za prirodnu smjenu generacija u Društvu. U okviru obilježavanja spomenute obljetnice 2002. godine Društvo je nabavilo novije rabljeno kombi vozilo marke "Mercedes" iz Njemačke. 

 
Članstvo DVD-a Hrženica na proslavi 130. obljetnice osnutka Društva 2002. godine


Vlč. Vladimir Stolnik posvećuje članove, novo kombi vozilo i kip svetog Florijana postavljen iznad ulaza i prostore Društva

Nekoliko riječi o DVD-u Hrženica danas
Učestale promjene u zakonskim odredbama te problemi vezani uz financiranje vatrogastva uvelike otežavaju rad naših humanitarnih i dobrovoljnih organizacija. DVD Hrženica danas je značajan čimbenik zaštite od požara i vatrogastva u Općini Sveti Đurđ, odnosno na sjeveru ludbreške regije. Kao subjekt glavne operativne potpore središnjem općinskom DVD-u Sveti Đurđ, postrojba DVD-a Hrženica danas broji 28 članova, no uz njih djeluje i 16 pričuvnih članova, 12 pomažućih članova, 5 veterana, 9 žena i 34 pripadnika vatrogasne mladeži te djece. Tako Društvo ukupno broji 104 člana.

Oslonac u pogledu opremljenosti postrojbe predstavlja kombi vozilo marke Mercedes, nabavljeno uoči proslave 130. obljetnice osnutka Društva 2002. godine. Desetak kompleta osobne zaštitne opreme Društvo je primilo od strane britanske organizacije Operation Florian 2009. godine, čime su stečeni razmjerno dobri uvjeti za operativan rad članova postrojbe.


Članovi Društva na pokaznoj vježbi "Struga 2010"

U nastavku donosimo fotografije nekoliko natjecateljskih odjeljenja koja djeluju u okviru Društva:


Djeca ženska (6-12 god.) na regionalnom natjecanju 2010. godine


Žensko "A" odjeljenje na regionalnom natjecanju 2008. godine


Muško "B" odjeljenje na regionalnom natjecanju 2010. godine
(osvajači 1. Memorijala Mirka Kolarića u Varaždinu 1980. godine)


Posljednja događanja u ovom Društvu dugoročna su najava vrlo svijetlih dana za ovu organizaciju. Ponajviše se to odnosi na izniman porast mladeži koja radi u okviru Društva. Nakon vrlo dobrih rezultata koje je u 90-tim godinama prošlog stoljeća osvajala ženska seniorska desetina na području šire ludbreške regije, istim putem 2001. godine krenuli su dječaci u kategoriji od 6 do 12 godina, osvojivši vrlo visoke plasmane na više županijskih natjecanja.
Najveći iskorak u segmentu natjecanja svakako je ostvarilo muško "A" seniorsko odjeljenje osvojivši drugo mjesto u ukupnom poretku Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za 2010. godinu.

Muško "A" odjeljenje DVD-a Hrženica nastupa na Dravskom kupu u Svetom Đurđu 2010. godine 

Muško "A" odjeljenje DVD-a Hrženica nastupa na Dravskom kupu u Svetom Đurđu 2010. godine

Muško "A" odjeljenje DVD-a Hrženica - viceprvaci Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za 2010. godinu

Muško "A" odjeljenje DVD-a Hrženica - viceprvaci Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za 2010. godinu 

Članovi i prijatelji DVD-a Hrženica na završnom natjecanju u okviru Kupa HVZ-a 2010. godine u Đakovu
Članovi i prijatelji DVD-a Hrženica na završnom natjecanju u okviru Kupa HVZ-a 2010. godine u Đakovu

Recimo pri kraju kako postrojba Društva godišnje bilježi 4 požara u prosjeku, a velik broj mladih operativnih članova redovito sudjeluje u osposobljavanju za različita vatrogasna zvanja, uz aktivnu ulogu u svim pokaznim taktičkim vježbama na području općine.

U nastavku navodimo link na kratak filmić odnosno presjek rada u povijesti s posebnim naglaskom na 2009. godinu:

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrženica
Skraćeni naziv: DVD Hrženica
Sjedište: Braće Radića 54, Hrženica
Registarski broj: 05000089
Matični broj: 03046338
OIB: 54219110534
Žiro račun: 2340009-1110392822
Kontakt telefon: 091/723-7963 (Ivan Debelec, predsjednik), 091/890-8050 (Goran Čanaki, zapovjednik), 091/928-1160 (Luka Gašparić, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin
E-mail: dvd-hrzenica@hi.t-com.hr
Web stranica: http://hrzenicadvd.blog.hr/

DVD Karlovec Ludbreški

Dobrovoljno vatrogasno društvo Karlovec Ludbreški osnovano je 6. siječnja 1945. godine, a nastalo je slijedom preustroja DVD-a Sesvete Ludbreške, s obzirom da je dotad zajedničko Društvo u Sesvetama pretvoreno u 3 zasebne organizacije (DVD Sesvete Ludbreške koji je priznat kao sljednik Društva osnovanog 1893. godine, DVD Karlovec Ludbreški i DVD Struga).

Skrbeći prije svega o zaštiti od požara u vlastitom naselju, DVD Karlovec Ludbreški kao i ostala vatrogasna društva u ovom kraju opremao se kroz svoj povijesni put u skladu s mogućnostima sredine u kojoj djeluje. Tako je zaprežnu "špricu" početkom 90-tih godina prošlog stoljeća zamijenilo prvo kombi vozilo marke IMV, primljeno od prijateljskog DVD-a "Kustošija" iz Zagreba. Novije kombi vozilo marke Renault  nabavljeno je 2009. godine zahvaljujući sredstvima VZO Sveti Đurđ i Općine Sveti Đurđ.

Članovi Društva od samih začetaka svog djelovanja redovito se osposobljavaju za vatrogasna zvanja, a aktivni su i na raznim područjima društvenog života u mjestu. Tradicionalna je uloga Društva u obilježavanju blagdana "Rokovo", a krajem 90-tih godina prošlog te početkom ovog stoljeća nekoliko su puta organizirana i pozivna vatrogasna natjecanja za prosječno 10-tak odjeljenja s područja cijele ludbreške regije.

Svakako najznačajniji rezultat natjecateljskih odjeljenja ovog Društva predstavlja osvajanje naslova viceprvakinja Varaždinske županije od strane ženskog "A" odjeljenja 1999. godine. Isto je odjeljenje tako steklo pravo nastupa na 3. Državnom natjecanju vatrogasaca 2000. godine na varaždinskom stadionu Sloboda te predstavljajući našu županiju prezentiralo solidan nastup. Bio je to prvi povijesni nastup jednog odjeljenja s područja općine Sveti Đurđ na državnom natjecanju. Recimo i kako su boje DVD-a Karlovec Ludbreški u tom odjeljenju branile: Valentina Kovačić, Petra Kovačić, Margita Kovačić, Renata Kovaček, Ivana Sačer, Vesna Sačer, Sandra Valenko, Gordana Šmer, Marina Valjak i Nataša Skupnjak.

Tijekom posljednjih 15-tak godina u Društvu neprestano djeluje muško "A" natjecateljsko odjeljenje, a koje je u novom podmlađenom sastavu nastupilo 2010. godine na regionalnom natjecanju u Vrbanovcu, osvojivši pritom 3. mjesto u istoj kategoriji u okviru općinskog natjecanja.
Društvo danas čini oko 30 članova, od čega 15 aktivnih operativaca.


Muško "A" odjeljenje Društva na regionalnom natjecanju 2010. godine


Članovi Društva na pokaznoj vježbi "Sesvete 2005"

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Karlovec Ludbreški
Skraćeni naziv: DVD Karlovec Ludbreški
Sjedište: Lug 1, Karlovec Ludbreški
Registarski broj: 05000222
Matični broj: 03052125
OIB: 78233609302
Kontakt telefon: 091/1387-351 (Krunoslav Turković, predsjednik), 098/945-3332 (Kristijan Juričan, zapovjednik), 099/754-4643 (Filip Janičar, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin

DVD Komarnica Ludbreška

Dobrovoljno vatrogasno društvo Komarnica Ludbreška, osnovala su 14. studenog 1951. godine 23 mještana naselja, s obzirom na učestale požare koji su ponekad zadesili i više gospodarskih zgrada odnosno domaćinstava.
Društvo je specifično po tome što djeluje u vrlo maloj sredini, odnosno naselju koje broji oko 50-tak domaćinstava. Unatoč tome, vrijedno je istaknuti kako gotovo svako domaćinstvo ima barem jednog člana Društva. Stoga Društvo danas broji 50-tak članova, od čega 30-tak operativnih, a posljednjih je godina izuzetno intenziviran rad s najmlađim članstvom odnosno vatrogasnom mladeži.

Sukladno ekonomskim prilikama u naselju i okolini, Društvo je svoje prve intervencije izvelo pomoću zaprežne štrcaljke, nabavljene kao rabljene u Sloveniji 1952. godine. Oprema se u to vrijeme spremala u privatnim štagljevima, uvažavajući činjenicu da Društvo u prvo vrijeme nije imali nikakav objekt odnosno prostorije za spremanje opreme odnosno organizaciju sastanaka. Stoga Društvo započinje inicijativu glede izgradnje društvenog doma, otvorenog 1956. godine nakon trogodišnje izgradnje. Isti su prostori prošireni 1978. godine.

Prvu motornu pumpu, poznatu "Savicu", DVD Komarnica Ludbreška nabavilo je 1965. godine pod pokroviteljstvom Slavka Kišića iz Svetog Đurđa. Poneseno zavidnim rezultatima, u okviru proslave 20. obljetnice svog osnutka, Društvo nabavlja i svoju prvu zastavu. U naselju je iskopano 6 bunara, a dobava vode znatno je kvalitetnije riješena izgradnjom vodovoda 1982. godine. Znatno jaču motornu pumpu marke "Rosenbauer" Društvo nabavlja 1992. godine zahvaljujući ponajviše sredstvima Vatrogasnog saveza Općine Ludbreg.

Godine 1981. osniva se pionirsko odnosno dječe natjecateljsko odjeljenje, uspješno na brojnim natjecanjima, a između ostalih nastupa valja izdvojiti posebne pohvale primljene prigodom nastupa na Susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Godine 1985. nabavljeno je i prvo kombi vozilo marke IMV, zamijenjeno 2010. godine novijim kombi vozilom marke Mercedes.

Izgradnjom novog vatrogasnog spremišta 2001. godine, otvorenog prigodom obilježavanja 50. obljetnice osnutka Društva, Društvo je konačno dobilo svoje vlastite prostorije, kao i susjedni travnati poligon za uvježbavanje.


Svečano odjeljenje Društva prigodom proslave 50. godina Društva 2001. godinePosebno valja istaknuti osnutak prvog dječjeg odjeljenja 2009. godine, a koje je nastupima na brojnim natjecanjima u ludbreškoj regiji ostvarilo vrlo vrijedne rezultate, ukazavši tako na svijetlu budućnost dobrovoljnog vatrogastva u Komarnici. Na regionalnom natjecanju u Vrbanovcu 2010. godine ovo odjeljenje osvaja drugo mjesto u okviru VZO Sveti Đurđ.
Spomenimo i vrlo kvalitetno sudjelovanje članstva na različitim osposobljavanjima za vatrogasna zvanja, podižući tako intervencijsku spremnost operativnog kadra.


Članovi Društva na pokaznoj vježbi "Karlovec 2008"


Odjeljenje djece (6-12 god.) na Dravskom kupu u Svetom Đurđu 2009. godine

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Komarnica Ludbreška
Skraćeni naziv: DVD Komarnica Ludbreška
Sjedište: Komarnica Ludbreška 61
Registarski broj: 05000090
Matični broj: 03046354
OIB: 46857082309
Kontakt telefon: 098/9490-180 (Božidar Kraus, predsjednik), 091/590-1627 (Nenad Namesnik, zapovjednik), 098/175-1772 (Željko Crkvenčić, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin


DVD Sesvete Ludbreške

RANI ZAČECI

Sesvete Ludbreške četvrto je naselje (nakon Ludbrega, Hrženice i Malog Bukovca) u kojem je krajem 19. stoljeća ustrojeno dobrovoljno vatrogasno društvo. Kao i u mnogim slučajevima, veliki požar doprinio je razvoju svijesti o potrebi organizirane borbe protiv vatrene stihije. Stoga se upravo u mjesecu rujnu 1893. godine, pod vodstvom trgovca Josipa Nemčića, pristupa osnivanju DVD-a Sesvete Ludbreške. Članovi Društva nisu bili samo Sesvećani, već i mještani Karlovca i Struge. Prvim zapovjednikom imenovan je Josip Nemčić, dok je Društvo osnovano 7. studenoga 1893. godine sačinjavalo ukupno 12 članova.
Već na osnivačkoj skupštini glavari triju zemljišnih zajednica (današnja vijeća mjesnih odbora) dogovorili su zajedničku nabavu prve ručne «šprice». Stoga je iste godine dotadašnje gašenje požara kantama i mokrim «ponjavama» umnogome modernizirano nakon podjednakog ulaganja mještana triju sela u kupnju nove «šprice». Napomenimo kako ista i nakon 110 godina izgleda iznimno dobro te predstavlja jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka ovog tipa «stare šprice» u ovom dijelu zemlje.

Na prvoj poslijeratnoj sjednici Skupštine radi nestanka u ratu predsjednika Vrbanića novim predsjednikom Društvo imenuje Stjepana Štabija, dok je za zapovjednika izabran Ivan Zlatar (Đurinec). Počinje masovnije priključivanje novog članstva, a tečaj za časnike uspješno završavaju Franjo Turek, Stanko Laci i Franjo Šantek.

Velika pažnja odmah je pružena stručnom osposobljavanju članstva. U broju 14 glasila «Vatrogasac» (izdan 15. srpnja 1894. godine) Mirko Kolarić, učitelj i vježbatelj hrvatskog vatrogastva, piše o održanim «strukovnimi vježbami» na ludbreškom području. Navodi kako su vježbe pod njegovim vodstvom polazili «članovi gasilačke čete ludbreške, nadalje podružnice Sesvete pod vodstvom zapovjednika Josipa Nemšića i vodjah Ivana Premca i Roka Krušelja, podružnice Hrženica pod vodstvom vodje Pavla Juričana, podružnice Sigetec pod vodstvom vodje Filipa Jadanića, obćine Sokolovec i Apatija. Podružnica Sesvete ima novu sa predkolicami razstavnjaču sa škuljevi iz šupernih ploča iz tvornice Valserove. Kola i vanjština stroja ukusno su izradjena, samo stroj pako ima znatnijih tehničkih pogriešaka, kojimi se znatno otegoćuje rad radne sile na tlačilih».

Malu stagnaciju u aktivnostima Društva uzrokuje 1. svjetski rat, dok intenzivnije opremanje novim spravama počinje 1918. godine. Razdoblje do 2. svjetskog rata obilježava teško materijalno stanje u mjestu. Stoga se provode aktivnosti glede poticanja protupožarne preventive, a posebno u tadašnjim brojnim domaćinstvima te tzv. zadrugama. Unatoč teškom stanju, 1932. godine nabavljeno je 12 odora, kaciga i opasača. Društvo provodi vatrogasne vježbe svake nedjelje po 2-3 sata, često se sastaje i biva vrlo priznato u svojim mjestima.
Na čelo novog upravnog odbora 1931. godine dolazi učitelj Marko Vrbanić. Uz zapovjednika Franju Gložinića i tajnika Ivana Vađunca (zvan Ifa) rukovodi radom DVD-a do 1941. godine kada aktivnosti Društva počinju stagnirati početkom novog svjetskog ratnog sukoba.

OSNIVANJE NOVIH DRUŠTAVA
Godina 1946. prijelomna je za ovo Društvo jer se osnivanju DVD Struga i DVD Karlovec Ludbreški. S obzirom da je tadašnja oprema DVD-a Sesvete Ludbreške bila zajednička za tri naselja, dolazi do sklapanja nagodbe i isplate naknade za opremu novim Društvima.
Od tada Društvo nastavlja samostalno uspješno djelovanje, organiziraju se brojna natjecanja, javne pokazne vježbe i zabave. Sredstvima prikupljenim od proslave 60. obljetnice osnutka Društva 1953. godine nabavljena je stara auto-cisterna od DVD-a Ludbreg, no ista ubrzo biva otpisana radi dotrajalosti. Operativna postrojba sa zapovjednikom Stankom Lacijem postiže zapažene rezultate na brojnim natjecanjima.
Do značajne smjene generacija dolazi od 1970. do 1977. godine kada u Društvo ulaze i brojni današnji članovi. Pod vodstvom zapovjednika Društva Franje Štabija te Ðure Gomaza, tajnika Vatrogasnog saveza općine Ludbreg, 1985. godine nabavlja se traktorska cisterna za gašenje požara iz Kranja koja i danas predstavlja temelj tehničke opremljenosti Društva.

Godine 1989. dolazi do izbora novih vodećih dužnosnika DVD-a. Za predsjednika je izabran Franjo Funtek, a za zapovjednika Ivan Zlatar. Već 1993. godine navedeni novi sastav Društvo vrlo dobro organizira 100. obljetnicu osnutka Društva.


Detalj s proslave 100 godina Društva 1993. godine 


Tijekom domovinskog rata dio članstva daje mjesne straže dok nekolicina aktivno sudjeluje na bojištu. Društvo je vrlo pomlađeno, a pod vodstvom zapovjednika Zlatara ustrojena je muška natjecateljska desetina u čijem sastavu  su   bili: Ivan  Zlatar, Robert Jelaković, Mario Kotišćak, Mladen Pirc, Danijel Bačani, Zoran Valjak, Davor Vađunec, Mario Funtek, Siniša Zlatar, Mario Ivančić i Mario Valjak. Recimo i kako u godinama na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće zapažene rezultate ostvaruje žensko seniorsko odjeljenje, osvojivši brojne pehare na natjecanjima širom ludbreške regije. Pod vodstvom zapovjednika Andreje Turek ovu su desetinu činile: Kristina Jantol, Marija Jantol, Sanja Turek, Ivana Funtek, Martina Kovaček, Anamarija Vađon, Petra Turek, Andreja Valjak i Valentina Jantol.

Nastupom na natjecanju u Svetom Đurđu 2002. godine prve korake u vatrogasnoj karijeri učinila je mlada desetina pred kojom su brojni treninzi i sudjelovanje na natjecanjima sa svojim vršnjacima, a koja i danas čini okosnicu rada Društva.

Više od 40 članova DVD-a Sesvete Ludbreške dana 21. lipnja 2003. godine svečano je obilježilo 110. obljetnicu osnutka svojeg Društva, pri čemu je primljena i vrijedna donacija, odnosno rabljeno kombi vozilo.


Fofografije članstva DVD-a Sesvete Ludbreške prigodom proslave 110. obljetnice 2002. godine


Članovi Društva na pokaznoj vježbi "Sesvete 2005"

Podaci o udruzi:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sesvete Ludbreške
Skraćeni naziv: DVD Sesvete Ludbreške
Sjedište: Vinogradska 33, Sesvete Ludbreške
Registarski broj: 05000084
Matični broj: 03052052
OIB: 11995985638
Kontakt telefon: 099/744-1698 (Vedran Benc, predsjednik), 091/545-0748 (Ivan Zlatar, zapovjednik), 098/757-138 (Ivica Pirc, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin


DVD Struga

Kao u ostalim mjestima ludbreške Podravine, Strugu su sve do sredine 20. stoljeća sačinjavala duga i uska dvorišta, a gospodarski objekti izgrađeni su od drveta i prekriveni slamom. Takav način gradnje uvelike je pridonosio lakoj pojavi požara te brzom širenu vatrene stihije. Posljedice su bile katastrofalne što je dovelo do toga da neka kućanstva nisu imala osnovna sredstava za život.
Sve češća pojava takvih nemilih događaja budila je svijest o potrebi osnivanja vatrogasne organizacije. Godine 1893. osnovano je vatrogasno društvo koje je okupljalo vatrogasce triju susjednih sela: Sesveta Ludbreških, Karlovca Ludbreškog i Struge. DVD Sesvete Ludbrečke imale su većinu članova, dok su članovi u Karlovcu i Strugi smatrani glavnom potporom. Tako osnovano društvo djeluje, provodi obučavanje svojih članova, učestvuje u gašenju požara u svojem i okolnim selima. Uzbunjivanje se provodilo crkvenim zvoncem i vatrogasnom trubom. Godine 1932. uz pomoć tadašnjih mjesnih zajednica Karlovca, Struge i Sesveta društvo nabavlja 12 vatrogasnih odjela, 12 kaciga i 12 opasača.

Godine 1938. dolazi do reorganizacije zajedničkog društva, a godinu dana kasnije sagrađeno je i vatrogasno spremište u Strugi. Do formiranja vatrogasne postrojbe nije došlo zbog ratnih prilika, točnije zbog 2. svjetskog rata. Odmah nakon završetka rata, 2. veljače 1946. godine, osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Struga. Inicijatori su bili prof. Pavao Špoljarić, Magić Valent, Valjak Josip, Premec Ivan, Bene Ivan, Krušelj Franjo i drugi. Prilikom osnivanja bilo je 213 aktivnih članova i 42 utemeljitelja koja su podnijela najveći financijski teret, uz 80 podupirajućih članova.

Godine 1947. prišlo se nabavi ručne zaprežne pumpe koju je Društvo posjedovalo do 1954. godine, odnosno prvog većeg požara prilikom čega je zaključeno kako je neophodno nabaviti motornu vatrogasnu pumpu. Ista je nabavljena 1954. godine u Varaždinu, ali ubrzo postaje neefikasna te se prišlo nabavi novog točnije marke „Savica" koji i danas posjedujemo, ali je nažalost zbog dotrajalosti u neispravnom stanju.
Članovi Društva sudjeluju u raznim aktivnostima pa tako i u spašavanju prilikom poplave 1954. godine. Društvo je bilo jednim od glavnih inicijatora u pitanjima komunalnog razvoja, naročito kod dovršenja doma i izgradnje groblja. Godine 1956. dolazi do velikog požara u mjestu te su ubrzo nakon toga iskopana dva bunara za ovakve slučajeve.

Godine 1957. Društvo slavi 10 godina postojanja, a tom prilikom Premec Dragutin daruje Društvu vatrogasni barjak koji i danas isto posjeduje. Zbog složenosti prilikom gašenja požara pokrenuta je inicijativa za školovanje nekolicine članova društva 1961. godine.  U narednih nekoliko godina Društvo postiže zapažene rezultate na vatrogasnim natjecanjima, a prilikom gašenja požara vidi se doista veliki napredak. Godine 1967. prišlo se nabavi vatrogasne cisterne. Njezin vozač je bio Zlatko Premec. Učestali kvarovi bili su jako veliki financijski teret društvu te je ubrzo vozilo rashodovano.

Godine 1971. započeta je gradnja današnjeg spremišta u kojoj su sudjelovali vatrogasci i velika većina mještana Struge. Godine 1977., zbog potrebe za modernizacijom kupljena i nova motorna vatrogasna pumpa marke „Magirus" koju Društvo i danas posjeduje, a ista je u dobrom stanju te se koristi u vatrogasnim intervencijama. Uz mptornu pumpu kupljen je i novi usisni vod,  tlačne cijevi i ostala oprema.

Godine 1980. formirana je prva ženska natjecateljska desetina čiji je voditelj bio Ivan Bračko. Godine 1983. članovi Društva zajedno s mještanima pristupaju gradnji današnjeg društvenog doma i crkve svete Ane.
Godine 1987.  formira se desetina vatrogasne mladeži pod vodstvom Valenta Štigleca i Franje Dovečera. Sljedeće godine nabavljano je vatrogasno vozilo marke „Zastava" koje danas više nije u funkciji. Godine 1999. osnovano je novo žensko odjeljenje koje ima zapažene rezultate na vatrogasnim natjecanjima. Iste je godine kupljeno 15-tak kompleta svečanih odora, a dvije godine kasnije i 15-tak kompleta radnih odora.

Godine 2006. svečano je proslavljena 60. godišnjica osnutka društva, a tom je prigodom nabavljeno i novo kombi vatrogasno vozilo marke Mercedes Vito.Fotografije članstva DVD-a Struga s župnikom vlč. Vladom Borakom i kumom novog barjaka Đurom Šmicom prigodom obilježavanja 60. obljetnice osnutka Društva


2008. godine obnovljene su unutarnje prostorije spremišta, a godine 2010. stavljeno je novo krovište i crijep te je obnovljena fasada spremišta.


Članovi Društva na pokaznoj vježbi "Sesvete 2005"Podaci o udruzi
:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Struga
Skraćeni naziv: DVD Struga
Sjedište: Struga 114, Struga
Registarski broj: 05000223
Matični broj: 03073491
OIB: 37438573513
Kontakt telefon: 098/918-1085 (Tihomir Turković, predsjednik), 091/545-7299 (Dražen Štiglec, zapovjednik), 091/933-8095 (Dario Štiglec, tajnik)
Telefoni za dojavu: 193 - Operativno dežurstvo JVP Grada Varaždina, 112 - Centar 112 - Varaždin