Gdje se nalazite:   Početna Udruga žena Mjesnog odbora Struga

Udruga žena Mjesnog odbora Struga

Dobro došli na stranicu Udruge žena Mjesnog odbora Struga!

OSNOVNI PODACI:

Udruga žena je organizacija žena, tj.nestranački oblik udruživanja u našem selu.
Cilj nam je da kroz rad Udruge svaki član pokaže svoju inicijativu te da zajedničkim idejama i stavom nađemo rješenje za dobrobit, ljepši i ugodniji život svih naših mještana.

NAZIV UDRUGE: Udruga žena Struge
ADRESA: Struga bb
POŠTA: 42233 SVETI ĐURĐ
TELEFON: TEL: 042/837-014
e-mail adresa: e-mail: ankica.gizdavec@farmal.hr
Predsjednica: Ankica Gizdavec

 

O NAMA:
Dana 1. travnja 2000. godine pokrenuta je inicijativa za registraciju Udruge, a inicijativni  odbor se sastojao od predsjednika i članova mjesnog odbora, tadašnjeg «Društva žena» i nogometnog kluba «Podravka» Struga te je registrirana  UDRUGA ŽENA MJESNOG ODBORA STRUGA, skraćeni naziv UDRUGA ŽENA STRUGE, koju već u drugom mandatnom razdoblju predstavljaju u svojstvu predsjednice, zamjenice predsjednice, tajnice i blagajnice:
Ankica Gizdavec, Ljubica Krušelj, Mirjana Repić, Ljubica Štiglec te 23 članice izvršnog odbora, od ukupno 125 članica Udruge, gotovo iz svakog domaćinstva jedna ili dvije članice.


CILJEVI UDRUGE:
- njegovati kulturnu baštinu,
- održavati  sve svetkovine u našem selu,
- organizacija dočeka nove godine za članove,
- organizacija fašnječke povorke,
- organizacija uskrsne  humanitarne priredbe,
- organizacija dječje igraonice kroz zimski period te na taj način uvoditi i privikavati već najmlađe generacije na zajedništvo i organizaciju sela za boljitak življenja malih ruralnih sredina kao što je naša,
- organizacija rada sekcija: dramsko-recitatorska, pjevačka, likovna, izrada ručnih radova, sekcija za  rekreaciju i sport,
- suradnja s organizacija u našem mjesnom odboru,
- obnova i održavanje kuhinje i inventara u društvenom domu,
- suradnja s ostalim organizacijama naše općine i šire,
- hortikulturno uređenje sela i održavanje čistoće.


NAČIN FINANCIRANJA:
Prihodom od dočeka Nove godine, članarinom i dobrovoljnim prilozima građana i donacijom mještana, te prihodom  iz općinskog proračuna.


POVIJEST
Društvo žena Struga, zajedno s mjesnim društvom Crvenog križa u Strugi,  bilo je aktivno od davnih pedesetih godina, a i ranije još iz doba kada je u Strugi postojala osnovna škola. U tadašnje doba nije bila posebno organizirana organizacija, već je djelovalo u sklopu i za potreba tadašnje mjesne zajednice, dobrovoljnog vatrogasnog društva, kao i Crvenog križa.

U to doba društvo žena organiziralo je tečajeve kuhanja i šivanja za svoje članice, tečajeve prve pomoći u suradnji s Crvenim križem, a društvo žena bila je desna ruke u organizacijama svih proslava.
Prva predsjednica društva žena je bila gospođa Anka Grabant.

Kasniju aktivnost nastavile su mlađe članice, no također kao neregistrirana organizacija, a osamdesetih godina imale su "Struške žene" pune ruke posla jer su uspješno završena dva velika objekta u Strugi:
- izgradnja crkve i
- izgradnja društvenog doma.

Izgradnjom ovih dvaju objekata, kao i unutarnjim uređenjem društvenog doma te uređenjem kuhinje bile su ponosne ne samo tadašnje članice, već i svi mještani našeg sela, naša cijela tadašnja općina i župa i naš tadašnji župnik velečasni Pavao Markač.

Velečasni se znao našaliti i rekao je kad je bila posveta crkve:
«Cerkvo ste tak lepo okinčale kak da bo Mlada meša», a nakon svečanog ručka kojeg su pripremile naše žene u društvenom domu za sve goste, na kojem je bio prisutan i pokojni  Kardinal Franjo Kuharić koji je pohvalio žele i rekao: "posebno priznanje moramo dati i našim kuharicama koje su položile ispit".


DJELOVANJE UDRUGE OD  2000. do 2011. GODINE:
Za vrijeme sadašnjeg mandata Udruga žena bila je možemo slobodno reći glavni pokretač, organizator i nosilac gotovo svih aktivnosti koje su su događale u Strugi, a dobar dio toga se i financiralo iz Udruge.

- postavljanje rubnika na svim «kružnim tokovima» u Strugi,
- kupnja velikih vratiju na mrtvačnicu,
- kupnja dekora i zavjesa u mrtvačnici,
- pomoć mjesnom odboru u soboslikarskim i ličilačkim radovima u društvenom domu,
- kompletna obnova pribora za jelo i kuhanje u društvenom domu,
- nabava inventara za kuhinju u društvenom domu od inoxa,
- pomoć za obnovu crkve Svete Barbare i svih raspela 2001./2002. godinu,
- sudjelovanje na izložbi cvijeća u Ludbregu tri godine zaredom,
- nabava ljuljački,
- financijska i logistička pomoć nogometnom klubu i vatrogasnom društvu te pojedinačne pomoći bolesnim građanima,
- organizacija dječje igraonice u prostorijama društvenog doma,
- osnivanje dramsko-recitatorske grupe,
- osnivanje pjevačke grupe, a koja se kasnije uključila u crkveni pjevački zbor naše župe,
- održavanje kontakata s gotovo svim udrugama koja djeluju na području bivše općine Ludbreg i susjednog nam Međimurja,
- ostvarena nezaboravna putovanja po Lijepoj Našoj, posjet  velikim svjetskim metropolama Beču i Budimpešti,
- organiziranje dočeka Nove godine, zajedničkih godišnjih skupština svih udruga, održavanje «Fašnječkih običaja», organiziranje svake godine humanitarne priredbe za Uskrs, obilježavanje svih svetkovina, organiziranje krštenja mošta «Martinja», podjela darova za Svetog Nikolu ili za Božić te Božićno-novogodišnja priredba.Ovakvim načinom rada mnoge žene su se našle kao:
pjevačice, glumice, aranžeri, recitatori, pisci, i sl., što dokazuju i pozivi za gostovanja u mjestima: Ludbregu, Karlovcu, Rasinji, Svetom Petru, Martijancu i drugdje, a gdje su naše članice gostovale po nekoliko puta.

Najaktivnije su bile glumice koje su uvježbale igrokaze: "Stric iz Amerike", "Ptičja gripa", "Izbori", "Kajkavica za spas Hrvatske", "Sneha", "Doktor", "Kaj i Ča" i dr.Jedan od najboljih programa koji smo uvele je DJEČJA IGRAONICA.

Od jeseni 2000. godine organizirale smo dječju igraonicu u prostorijama društvenog doma, a kao volonteri s djecom su radile osobe pedagoške struke uz pomoć članica Udruge.

Igraonica radi svake godine u zimskom periodu od 11. do 4. mjeseca. Djeca su  uglavnom predškolskog uzrasta, a rado dolaze i djeca školske dobi. Svake godine je obuhvaćeno 25-30 djece.
Od 2011. godine također na volonterskoj bazi osim igraonice djeluje i radionica za djecu školske dobi za njemački jezik koju također vodi buduća prof. njemačkog jezika, i broji 26 polaznika.

Naša općina uvijek je imala razumijevanja u sufinanciranju za školski pribor i igračke te druge potrepštine.

Velika fašnička povorka prošetala je oko Struge u nedjelju 06. 03. 2011. godine sa 60-tak sudionika, što djece što odraslih pod maskama.


Za svoj Udruga je dobila:
- PRIZNANJE naše općine za rad na očuvanju i promicanju kulturne baštine te razvoju, značaju i ugledu naše općine,
- ZAHVALU foruma žena SDP kod pokretanja akcije za kupnju ultrazvučnog aparata,
- ZAHVALU Udruge «Sunce» za pruženu financijsku pomoć na uređenju «Kuće sunca»,
- PRIZNANJE Udruge vrtlara i cvjećara ludbreške regije za učestovanje na izložbi cvijeća i promicanju kulturne baštine.


Na kraju bih samo citirali neke od naših domaćih pjesnika, a koji bi znali "reći koju" svaki put kad su s oduševljenjem praćene naše priredbe:

„Naše selo je malo
a Udrugu žena velko je dalo.

Struga naša nam je glavna
zato se si v selu slažu z nama

Tu je mlado, staro,
žensko i muško članstvo
na našo Udrugo jako ponosno.“

 

U nastavku donosimo nekoliko pjesama koje su napisali naši članovi, a bile su recitirane na priredbama prigodom blagdana Božića odnosno Uskrsa:


BOŽIĆ

LETO NAM JE DUGO, VRUĆE BILO
I JESEN NAM JE DOŠLA, LEPA NAM JE BILA
FLETNO JE PREŠLA I SEGA OBILJA DONESLA

POLJE NAM JE PUSTO PRAZNO
ŠUMA GOLA
SE JE LISTJE DOLI PALO
SAMO JE GIZDAVOMU BORU
ZELENO OGLEDALO OSTALO.

BOŽIĆ NAM JE DOŠEL, SI SE VESELIMO
DEČICA BOREKA KINĆAJU
SVEČICE VUŽIŽEJO I  JAKO SE VESELIJU
JER ISPOD BOREKA LEPE DAREKE DOBIJU.

NOĆ JE TIHA
ZVONA ZVONIJU,
SI SE LJUDI K POLNOČKI ŽURIJU

CERKVA PUNA SJAJA,
PONOĆ JE VURA BIJE
A MALI ISUS SE NA SLAMICI SMIJE.
SVETI JOSIP I MARIJA NAD ISUSOM DBIJU

ISUSU SE KLANJA STARO I MLADO JER
NAM ISUS DAJE SNAGU I ŽIVOTNU NADU
V SAKEM DOBROM SRCU SE ISUS RODI I SAKA DOBRA
DUŠA MU SE VESELI.

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA

Napisala: Đurđa Sačer

 

 FOTOGRAFIJE:

- PJEVAČKI ZBOR 2000., 2001., 2004. godine
 
(Prelog Jelka, Turković Ljiljana, Horvat Marica, Šmic Marija, Štiglec Ljubica, Krušelj Ljubica, Horvat Štefica, Horvat Anka, Gizdavec Ankica, Čanaki Đurđa, Magić Nada, Marčec Ruža, Janičar Ana, Šmic Anka, Krušelj Francika, Horvat Ankica, Krušelj Marija, Štabi Katica, Vađunec Marica, Benc Ivanka, Benc Đuro, Jantol Tomo i voditeljica Štabi Renata)

 

- DJEČKI IGROKAZ «Kišobran»
(Štabi Nikolina, Štabi Kristina, Šmic Vjekoslav, Cvetko Marjana, Novak Monika, Gložinić Nataša s tetom Okić Jelenom)

 

-PROSLAVA "VALENTINOVA" - "Srce za mamu"

 
  
- NAŠE GLUMICE
(Gložinić  Brigita i Novak Slavica)

 

- BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA PRIREDBA I DOLAZAK DJEDA BOŽIĆNJAKA


- TETE IZ IGRAONICE
(Međimorec Martina, Okić Jelena, Štabi Renata)

- DANI FAŠNJIČKOG LUDOVANJA

Naša Udruga držala se i još se drži naše stare poslovice koja kaže: "Spametni ponorevaju za Fašnjek,  a bedaki celo leto". 
  
- IZLOŽBA CVIJEĆA I EKO-ETNO ZBIRKA IZ LUDBREGA

 

 

- STRUŠKA NARODNA NOŠNJA NA IZLOŽBI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU 

 

- IZRADA NOVE SVATOVSKE ZASTAVE 2002. godine
U izradi sudjelovale Magić Terezija, Magić Slava, Horvat Branka, Benc Branka, Namjesnik Marija i Okić Srećka

 

 - HUMANITARNA USKRSNA PRIREDBA
Uskrsni aranžman naših aranžerki

 

 - PROSLAVA SVETOG MARTINA - "MARTINJA"
"Od berbe do degustacije"

  

- IZLETI U BEČ, BUDIMPEŠTU I EKO SELO KOD SAMOBORA

 

- PRIREDBA „STRIC IZ AMERIKE“